Administration av XBR bridgewebsidor

Introduktion

XBR är ett system för web-publicering av bridgerelaterad information för bridgeklubbar på lokalnivå och/eller distriktsnivå.

Varje klubb i ett distrikt får en egen hemsida, där tävlingsresultat och nyheter kan läggas in utan krav på webexpertis hos klubbadministratören. Det finns också möjlighet att göra mer komplicerade saker på hemsidan, som egna menyer och websidor, men det kräver då mer kompetens.

Kalendern

De registrerade/rapporterade tävlingarna syns i kalendern, som initialt visar sex veckor bakåt i tiden till sex veckor framåt, med dagens datum i mitten. Det går sedan att stega sig bakåt och framåt i tiden i steg om sex veckor.

När man klickar på en tävling i kalendern, får man information om den: kommentarer och eventuellt tävlingsresultat. Om tävlingsresultatet finns får man först ett totalt slutresultat. I resultlistan kan man välja ett visst par, varvid man får se parets privatprotokoll, med parets respektive händer, om de finns tillgängliga. Kontrakt syns också, om de matades in vid tävlingen, Från privatprotokollet kan man välja en viss bricka, då man får se hela given (om tillgänglig) och alla resultat på brickan. Alla kontrakt och utspelskort visas också om de är inmatade.

Genom att registrera tävlingarna i kalendern i förväg, får man automatiskt ett spelprogram för klubben. Medlemmar och gäster kan då se i kalendern när klubben spelar och vilken typ av tävling det är.

I kalendern kan man också lägga till generella nyheter, som inte nödvändigtvis är kopplad till en tävling, såsom att ett styrelsemöte skall hållas eller sista dagen för anmälan till en tävling.

Till tävlingar och nyheter kan också kopplas en kommentar, som kan bestå av vanlig text, eller HTML-kod (ett web-dokument) med t ex länkar till inbjudningar och bilder på tävlingsvinnare.

Nyheter

Överst på sidan visas nyheter som inte nödvändigtvis är kopplade till ett visst datum, men som är relevant. På startsidan visas alltid de tre senaste nyheterna. Vill man se alla nyheter kan man gå till Nyhetssidan.

Speciellt för distriktsidan

Distriktsidan, dvs Göteborgs Bridgeförbunds sida, som är startsidan i systemet har vissa speciella egenskaper. I dess kalender visas nyheter och tävlingar för alla klubbar i distriktet. Vill man få överblick över vad som händer i distriktet är detta alltså en bra startpunkt.

Menyer

Menyn till vänster ser alltid likadan ut, oberoende av vilken klubb man har valt. Menyn längst upp, och bilden och texten ovanför den kan ställas in på klubbnivå. Dock har även toppmenyn några ingångar som alltid finns.

I menyn till vänster finns länkar till:

I menyn längst upp finns alltid länkar till:

Administrativa funktioner

Med XBR kan man utföra följande funktioner:

Inloggning

Nedan beskrivs funktionerna för sig. För att göra administrativa uppgifter måste man först logga in. Det gör man genom att välja Logga in längst ner i menyn till vänster och ge sitt användarnamn och lösenord. Man är sedan inloggad tills man väljer Logga ut längst ner i menyn till vänster. Kontakta webmaster@gbf.o.se om du är klubbadministratör och ännu inte fått något användarnamn och lösenord, eller om du glömt uppgifterna.

Genomgående är det så att man för att ändra en viss sak, så väljer man det objekt som är intressant (t ex den dag eller den tävling ändringen berör). När man är inloggad är det så att det dyker upp länkar som medger redigering av de aktuella objekten, t ex blir månadsdagsnumren i kalendern sådana länkar. Detaljer om de möjligheter som finns presenteras i respektive avsnitt nedan.

Administrera klubbinformation

För att administrera klubbinformation, välj Admin i menyn till vänster. Att administrera klubbinformation innebär att registrera kontaktpersoner, redigera blandad klubbinformation, redigera speldagar, och att redigera filer. På Admin-sidan finns en sektion för var och en av dessa funktioner, som beskrivs i detalj nedan.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner används i flera syften; dels som allmän kontaktperson för klubben, men också som kontaktpersoner för vissa tävlingar, o.d.

Kontaktpersonerna definieras endast i denna sektion. De kan sedan användas i de andra sektionerna. Tryck på Lägg till för att lägga till en ny kontaktperson, eller Redigera eller Ta bort bredvid en viss kontaktperson för att utföra funktionen på den.

Klubbinformation

Klicka på länken Redigera bredvid sektionsnamnet.

Klubbnamnen används för att visas i rubriker och i tävlingar. Om det fullständiga namnet ändras kommer (för närvarande) i princip allt att sluta fungera, så den möjligheten är borttagen.

Du kan här välja vem som skall vara huvudkontaktperson för klubben. Du måste välja en redan definierad kontaktperson ur listan (se stycket om Kontaktpersoner ovan). Denna kontaktinformation används bl a för att visa längst ner på websidorna vem som är ansvarig för dem. Du kan också välja en bild som skall visas i övre vänstra hörnet på alla sidor. Bilden kommer att skalas till 100x100 bildpunkter. Slutligen kan du mata in allmän klubbinformation. Den kommer att visas i sidhuvudet på varje sida. Tryck på Spara ändringar för att göra just det.

Speldagar

Administratörsanvändare

Distriktsinformation

Filer

Den vertikala menyn

Hantera nyheter

Det finns två typer av nyheter, de som visas i nyhetslistan och de som visas i kalendern.

Nyheter i nyhetslistan

Lägg till nyhet

För att lägga till en nyhet i nyhetslistan, klicka på Lägg till nyhet bredvid Nyheter-rubriken på startsidan eller på nyhetssidan. Du kommer då till ett formulär med en inmatningsyta, där man kan skriva in text. Det finns också en valruta, där man kan välja vilken karaktär nyheten har, om den är enbart av lokalt intresse, av regionalt intresse eller av nationellt intresse. Normalt skall man välja Lokal. Sedan trycker man på knappen med texten Lägg till ny nyhet. Då kommer man tillbaks till klubbens startsida och den nya nyheten finns först bland nyheterna i nyhetslistan.

Ta bort nyhet

För att ta bort en nyhet, välj Nyheter i menyn överst. När man är inloggad har det tillkommit två länkar före varje nyhet, Redigera och Ta bort. För att ta bort en viss nyhet i listan, klicka på Ta bort på samma rad.

Redigera nyhet

För att redigera en nyhet, välj Nyheter i menyn överst. När man är inloggad har det tillkommit två länkar före varje nyhet, Redigera och Ta bort. Välj Redigera på samma rad som den nyhet som du vill redigera står.

Nyheter i kalendern

Lägg till nyhet

För att lägga till en nyhet i kalendern, klicka på det aktuella datumet i kalendern, som är en länk om du är inloggad och har rätt att lägga in information för aktuell klubb.

Under rubriken Lägg till nyhet i kalendern finns några inmatningsfält. Kort beskrivning är den text som visas i kalendern. Den bör helst bara vara 10-15 bokstäver lång. Sedan väljer du informationskaraktär för nyheten, och eventuellt en längre beskrivning av nyheten. Denna visas sedan om man klickar på nyheten i kalendern. Den längre beskrivningen kan vara vanlig text eller HTML-kod.

Ta bort nyhet

För att ta bort en nyhet i kalendern, klicka först på den. Då visas nyheten i sin helhet, och om du är inloggad, finns en länk överst med texten Ta bort. Klicka på den länken för att ta bort nyheten.

Redigera nyhet i kalendern

För att redigera en nyhet i kalendern, klicka först på den. Då visas nyheten i sin helhet, och om du är inloggad, finns en länk överst med texten Redigera. Klicka på den länken för redigera nyheten. Då visas ett formulär liknande det du såg när du lade till nyheten. Gör dina ändringar och tryckk på knappen Spara ändringar.

Registrera och rapportera tävlingar

Registrera tävling i förhand

Att registrera tävlingar i förhand fyller funktionen av ett spelprogram. För att göra detta, klickar du på det datum tävlingen skall spelas på, och använder formuläret i sektionen Registrera kommande tävling. Som tävlingsnamn väljer du en kort beskrivande text. Texten visas i kalendern så den bör inte vara längre än 10-15 bokstäver. Texten behöver inte innehålla klubbnamn och datum, det kommer med automatiskt.

Sedan väljer du karaktär för tävlingen och en kommentar till den. Kommentaren visas när man klickar på tävlingen i kalendern och på resultatsidan när tävlingen väl är rapporterad. Kommentarstexten kan vara vanlig text eller HTML-kod.

Slutligen skriver du en nyhetstext, om du vill att information om tävlingen skall visas i nyhetslistan. Det skapas i så fall automatiskt en länk från nyheten till tävlingsinformationen.

För att spara den inmatade informationen, trycker du på knappen Registrera.

Rapportera registrerad tävling

För att registrera rapporterad tävling, klickar du först på tävlingen i kalendern. Sedan väljer du länken Redigera överst. Du får då upp ett formulär liknande det du fick när du registrerade tävlingen. Skillnaden är att det nu tillkommit ett inmatningsfält för resultatfilen.

För tillfället stöds endast formatet PBN, som bl a Ruter kan generera. Se avsnittet om Rapportera till PBN-fil med Ruter. Använd Bläddra-knappen (ibland heter den Browse istället) för att peka ut PBN-filen du har skapat. Har du använt Ruter ligger filen normalt i Ruter - Utkorgen.

Vill du inte ändra något mer trycker du sedan på knappen Spara ändringar. Om allt går bra, finns nu tävlingsresultatet på den aktuella tävlingssidan.

Rapportera ej registrerad tävling

För att rapportera en ej registrerad tävling, klickar du på det aktuella datumet i kalendern, och använder formuläret i sektionen Rapportera spelad tävling. Det formuläret fylls i på samma sätt som formuläret i Rapportera registrerad tävling.

Rapportera tävling beräknad med GG2

Ta bort tävling

För att ta bort en tävling, klickar du först på tävlingen i kalendern. Sedan väljer du länken Ta bort överst.

Redigera tävling

För att redigera en tävling, klickar du först på tävlingen i kalendern. Sedan väljer du länken Redigera överst. I formuläret gör du önskade ändringar, och trycker sedan på knappen Spara ändringar. Det går att omrapportera en tävling på detta sätt. Om resultatfilsfältet lämnas tomt, tas ett tidigare rapporterat tävlingsresultat inte bort, så det fältet behöver inte fyllas i vid enkla ändringar.

Lägga till och ta bort klubbspecifika menyer

Lägga till och ta bort websidor

Ha separata konton för klubbarna i ett distrikt

Hantera tävlingsserier (inte klart än)

Hantera ligor (inte klart än)
Rapportera till PBN-fil med Ruter