Kallelse till årsmöte i Askims BK 29 sept, kl 17.30, Bridgens Hus

Namnlöst dokument

Askims BK

Handlingar till årsmöte 2014

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Balans- och resultaträkning

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag till styrelse