Kallelse till extra årsmöte 24 mars 2014, kl 17.30

Kallelse till extra årsmöte i Askims Bridgeklubb 24 mars 2014 kl 17.30 i Bridgens Hus.

Dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av 2 justerare
5. Prövning av att mötet utlysts i laga ordning
6. Information om ändrade regler för föreningsbidrag - Jan Hugosson
7. Fastställande av medlemsavgift 380:- för 2014
8. Mötet avslutas

Askim 2014-03-03
Maj-Britt Lindau