Bridgemate, prisutdelning, resultat på hemsidan och rapport till FSB. Reviderad version.

När man har slagit in resultatet i Bridgemate kan man se vilken procent NS resp. ÖV har fått. Denna information intresserar de flesta bridgespelare, men vi vill betona att denna funktion inte är bridgematedosans huvudsak. Huvudsaken är att Nord i samarbete med Öst ser till att korrekt kontrakt, rätt spelförare, rätt resultat och rätt utspelskort slås in. Vi rekommenderar att Nord slår in uppgifterna allt eftersom de blir tillgängliga. Det ger bättre fokus och tar något mindre tid. Sedan en tid tillbaka delar vi ut priserna omedelbart efter det att resultatet har räknats. Vi vill betona, att det är det just erhållna resultatet, som ligger till grund för prisutdelningen, även om det trots stor noggrannhet vid inmatningen innehåller ett eller flera fel. Om ni kommer på något som blivit fel inom 30 minuter efter det att tävlingen avslutats kan ni meddela det per e-post (285173@bredband.net) eller i undantagsfall per telefon (28 51 73). Om jag får informationen i tid och bedömer att rättelsen är korrekt ändrar jag tävlingsfilen. Ca 45 minuter efter tävlings avslutande anslås reultatet på vår hemsida. Rapport till FSB skickas normalt kvällen efter tävlingen./Alf