Byte av namn på spelgrupper

När vi börjar efter sommaruppehållet kommer vi att byta namn på våra tre spelgrupper så att den lättaste gruppen (tidigare kallad hjärter) i fortsättningen kommer att benämnas klöver. Nästa grupp (tidigare kallad klöver) kommer att heta ruter. Slutligen kommer den tidigare benämnda rutergruppen i fortsättningen att kallas hjärter. Detta blir mer logiskt i relation till färgernas rangordning i Bridge och kommer troligen också att göras i samordning med andra klubbar i det nya Bridgens Hus./Alf