Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I hjärtergruppen spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi brukar vara klara senast 22.15. Saknar du partner? Kolla med Göran (031-28 55 93 eller 0706-28 10 02). Han kanske kan ge tips. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. VÄLKOMNA!!!

Rätta din e-postadress

Jag har märkt att vissa medlemmar i Askims BK har icke fungerande e-postadresser. Kolla gärna dina uppgifter i medlemsregistret (http://db.svenskbridge.se/Klubb.asp?KlubbID=530) . Om något är fel kan du meddela mig (e-post 285173@bredband.net) så ändrar jag. Alf Börjesson

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)