Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I hjärtergruppen spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi brukar vara klara senast 22.15. Vi rekommenderar att par, som har ett genomsnittligt HCP-värde på lägre än 30 spelar i hjärtergruppen. Saknar du partner? Kolla med Göran (031-28 55 93 eller 0706-28 10 02). Han kanske kan ge tips. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. Om du är intresserad av att spela lagspel skall du kontakta Nils-Bertil Gustafsson på telefon 0705106662 så kan han berätta mera. VÄLKOMNA!!!

Handelsbanken Sisjön Cup

26 januari börjar Handelsbanken Sisjön Cup. Den består av fem deltävlingar i vardera Hjärter- respektive Ruter-klövergruppen under januari till maj. Penningpriser, som sponsras av Handelsbanken Sisjön till de tre bästa paren. De fyra bästa deltävlingarna för respektive par räknas. Paren ska ha deltagit i minst tre tävlingar för att kvalificera sig till priser. VÄLKOMNA!!!

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)