Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I hjärtergruppen spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi brukar vara klara senast 22.15. Vi rekommenderar att par, som har ett genomsnittligt HCP-värde på lägre än 30 spelar i hjärtergruppen. Saknar du partner? Kolla med Göran (031-28 55 93 eller 0706-28 10 02). Han kanske kan ge tips. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. Om du är intresserad av att spela lagspel skall du kontakta Nils-Bertil Gustafsson på telefon 0705106662 så kan han berätta mera. VÄLKOMNA!!!

Kallelse till extra årsmöte 24 mars 2014, kl 17.30

Kallelse till extra årsmöte i Askims Bridgeklubb 24 mars 2014 kl 17.30 i Bridgens Hus.

Dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av 2 justerare
5. Prövning av att mötet utlysts i laga ordning
6. Information om ändrade regler för föreningsbidrag - Jan Hugosson
7. Fastställande av medlemsavgift 380:- för 2014
8. Mötet avslutas

Askim 2014-03-03
Maj-Britt Lindau

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)