Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 och torsdagar med start kl. 10.00 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I måndagens hjärtergrupp spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi rekommenderar att par, som har ett genomsnittligt HCP-värde på lägre än 30 spelar i hjärtergruppen. På torsdagar spelar vi tills vidare 27 brickor i en grupp. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. Saknar du partner? Kontakta i så fall Per Granström på telefon 0767-86 65 90. Han kanske kan ge tips. Om du är intresserad av att spela lagspel skall du kontakta Nils-Bertil Gustafsson på telefon 0705106662 så kan han berätta mera. VÄLKOMNA!!!

Bridgemate, prisutdelning, resultat på hemsidan och rapport till FSB. Reviderad version.

När man har slagit in resultatet i Bridgemate kan man se vilken procent NS resp. ÖV har fått. Denna information intresserar de flesta bridgespelare, men vi vill betona att denna funktion inte är bridgematedosans huvudsak. Huvudsaken är att Nord i samarbete med Öst ser till att korrekt kontrakt, rätt spelförare, rätt resultat och rätt utspelskort slås in. Vi rekommenderar att Nord slår in uppgifterna allt eftersom de blir tillgängliga. Det ger bättre fokus och tar något mindre tid. Sedan en tid tillbaka delar vi ut priserna omedelbart efter det att resultatet har räknats. Vi vill betona, att det är det just erhållna resultatet, som ligger till grund för prisutdelningen, även om det trots stor noggrannhet vid inmatningen innehåller ett eller flera fel. Om ni kommer på något som blivit fel inom 30 minuter efter det att tävlingen avslutats kan ni meddela det per e-post (285173@bredband.net) eller i undantagsfall per telefon (28 51 73). Om jag får informationen i tid och bedömer att rättelsen är korrekt ändrar jag tävlingsfilen. Ca 45 minuter efter tävlings avslutande anslås reultatet på vår hemsida. Rapport till FSB skickas normalt kvällen efter tävlingen./Alf

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)