Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I hjärtergruppen spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi brukar vara klara senast 22.15. Vi rekommenderar att par, som har ett genomsnittligt HCP-värde på lägre än 30 spelar i hjärtergruppen. Saknar du partner? Kolla med Göran (031-28 55 93 eller 0706-28 10 02). Han kanske kan ge tips. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. VÄLKOMNA!!!

Byte av namn på spelgrupper

När vi börjar efter sommaruppehållet kommer vi att byta namn på våra tre spelgrupper så att den lättaste gruppen (tidigare kallad hjärter) i fortsättningen kommer att benämnas klöver. Nästa grupp (tidigare kallad klöver) kommer att heta ruter. Slutligen kommer den tidigare benämnda rutergruppen i fortsättningen att kallas hjärter. Detta blir mer logiskt i relation till färgernas rangordning i Bridge och kommer troligen också att göras i samordning med andra klubbar i det nya Bridgens Hus./Alf

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)