Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I hjärtergruppen spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi brukar vara klara senast 22.15. Vi rekommenderar att par, som har ett genomsnittligt HCP-värde på lägre än 30 spelar i hjärtergruppen. Saknar du partner? Kolla med Göran (031-28 55 93 eller 0706-28 10 02). Han kanske kan ge tips. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. Om du är intresserad av att spela lagspel skall du kontakta Nils-Bertil Gustafsson på telefon 0705106662 så kan han berätta mera. VÄLKOMNA!!!

Byte av namn på spelgrupper

När vi börjar efter sommaruppehållet kommer vi att byta namn på våra tre spelgrupper så att den lättaste gruppen (tidigare kallad hjärter) i fortsättningen kommer att benämnas klöver. Nästa grupp (tidigare kallad klöver) kommer att heta ruter. Slutligen kommer den tidigare benämnda rutergruppen i fortsättningen att kallas hjärter. Detta blir mer logiskt i relation till färgernas rangordning i Bridge och kommer troligen också att göras i samordning med andra klubbar i det nya Bridgens Hus./Alf

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)