Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 och torsdagar med start kl. 10.00 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I måndagens hjärtergrupp spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi rekommenderar att par, som har ett genomsnittligt HCP-värde på lägre än 30 spelar i hjärtergruppen. På torsdagar spelar vi tills vidare 27 brickor i en grupp. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. Saknar du partner? Kontakta i så fall Per Granström på telefon 0767-86 65 90. Han kanske kan ge tips. Om du är intresserad av att spela lagspel skall du kontakta Nils-Bertil Gustafsson på telefon 0705106662 så kan han berätta mera. VÄLKOMNA!!!

Information om ett eventuellt nytt Bridgens Hus i Högsbo

2011-02-03 Som du kanske har sett i Bridgespalten i sistlidna söndags GP kan det bli aktuellt att flytta Bridgens Hus till en lokal i Högsbo nära Flatåsmotet. En lokalgrupp, där jag själv har deltagit, har tagit fram ett underlag om vilka möjligheter en sådan flytt innebär. Om detta informerade lokalgruppen under ledning av GBFs nye ordförande Tobias Törnqvist på ett informationsmöte i tisdags den 1 februari. Mötet som hölls i de aktuella lokalerna hade samlat ett stort antal representanter för olika klubbar inom GBF. Göran Johansson och jag var där för att representera Askims BK. Vi har fått frågan om vi vill flytta vår verksamhet i Askims BK till dessa lokaler om flytten blir av. Innan jag svarar vill jag gärna veta hur medlemmarna ser på denna flytt. De skillnader som jag ser framför mig vid en jämförelse med hur vi har det idag är följande: * Nytt läge, vilket kan innebära längre körsträcka för vissa och kortare för andra. * Parkeringen kommer inte att vara gratis. Man kan köpa ett parkeringskort för 200 kronor, som gäller ett år på kvällar och helger. * Det blir mindre arbete vid start och återställning. * Alla får spela vid riktiga bridgebord. * Belysningen kommer att bli bättre. * Vi kommer inte att ha någon egen servering. De som vill ha kaffe med tilltugg i pausen är hänvisade till cafeterian, ungefär som i nuvarande Bridgens Hus. Jag har skickat denna information + bilagor till dem som jag vet har en e-postadress. Har du synpunkter på eller frågor på en eventuell flytt är du välkommen att höra av dig till mig (28 51 73 eller 285173@bredband.net. Hälsningar Alf Börjesson

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)