Askims BK 2017-10-23
Askim Ruter/klöver - avbruten tävling

Tid och plats

18:30 Bridgens Hus

Kontaktperson

Alf Börjesson (Mail:alf.borjesson@live.se, Hem:031-28 51 73, Mobil:0702-828413)

Göran Johansson har kontaktat Sveriges Bridgeförbund, som har sagt att tävlingen inte kan betraktas som färdigspelad. Därför har, de som så önskar, rätt att få spelavgiften tillbaka. Kontakta i så fall Göran - lämpligen vid nästa speltillfälle.

Tävlingen ej rapporterad än