Vi spelar på måndagar med start kl. 18.30 i Bridgens Hus. Kom minst 5 minuter innan. Spelavgiften är 50 kronor per spelare. Juniorer betalar halv spelavgift. I hjärtergruppen spelar vi 27 brickor per kväll, medan vi nöjer oss med 24 brickor i ruter/klövergruppen. Vi brukar vara klara senast 22.15. Vi rekommenderar att par, som har ett genomsnittligt HCP-värde på lägre än 30 spelar i hjärtergruppen. Saknar du partner? Kolla med Göran (031-28 55 93 eller 0706-28 10 02). Han kanske kan ge tips. Du är väl medlem i en klubb, som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Om inte är du välkommen att ansluta dig till Askims BK/BG 268-6095. VÄLKOMNA!!!

Askims BK 2017-10-23
Askim Ruter/klöver - avbruten tävling

Tid och plats

18:30 Bridgens Hus

Kontaktperson

Alf Börjesson (Mail:alf.borjesson@live.se, Hem:031-28 51 73, Mobil:0702-828413)

Göran Johansson har kontaktat Sveriges Bridgeförbund, som har sagt att tävlingen inte kan betraktas som färdigspelad. Därför har, de som så önskar, rätt att få spelavgiften tillbaka. Kontakta i så fall Göran - lämpligen vid nästa speltillfälle.

Tävlingen ej rapporterad än

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Alf Börjesson (alf.borjesson@live.se)