Om BK Everfresh

Kontaktperson: Jan Jensen (Mail:jensenjpj@gmail.com, Hem:031-516069, Mobil:070-5628837)

Speldagar


BK EVERFRESH BK Everfresh grundades år 2000 och första konstituerande sammanträde hölls den 7 juni. Närvarande vid detta tillfälle var Anders Brunzell, Ragnar Cedhagen, Ingrid Hyléen, Arne Larsson och Ulla Liedholm. Dessa utgjorde den första styrelsen.

Klubben är registrerad i såväl Förbundet Svensk Bridge som Göteborgs Bridgeförbund och arbetar efter deras stadgar. De egna stadgarna stadfästes den 28 augusti 2001.

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2017/2018:

Ordförande Kalle Rasmusson
Sekreterare Elsa Rosenblad
Kassör Kalle Angenete
Ledamot Arne Larsson
Ledamot Jan Jensen
Suppleant Lisbeth Ohlsson
Suppleant Anita Mellgren
Revisorer Lilian Liedholm och Siv Hucke
Revisorsuppleant Helga Anfrèn
Valberedning Bengt-Olof Bengtsson (sammankallande) Margreth Johansson, Branko Stanisic (extra valberedare)

Det senaste årsmötesprotokollet finner du här i pdf.