Välkomna till FRÖLUNDA BS på Bridgens Hus, JA Wettergrens gata 5. Denna säsong arrangerar vi enbart lagtävlingen Silverstegen, med ett speltillfälle per månad. TL Philip Berggren. Spelet startar kl 18.15. Samtliga spelare måste vara medlemmar i FSB (Förbundet Svensk Bridge). Bordsavgift 60 kr.

NY BRIDGELOKAL I HÖST?!

På förbundets startsida finns nu en fyllig information om det nya lokalförslaget och dess förutsättningar. 2 represntanter från alla klubbar anslutna till GBF var inbjudna till visning förra tisdagen, Bengt Andersson var där tillsammans med mig. Lokalen kommer att fylla alla de anspråk som man överhuvudtaget kan ställa på en modern bridgelokal. För Frölunda BS del finns, som styrelsen ser det, inget bättre alternativ än detta givet att de uppgifter om kostnader som kommer att debiteras klubbarna endast marginellt ökar. Beträffande kommunikationerna till lokalen tycker jag att alla nu negativa enskilda såväl som klubbar skall ge läget en chans innan man förkastar det och söker annan hemvist. På klubbens anslagstavla finns från och med onsdag 9 februari en ritning samt en lista där alla kan noteras sig för eller emot, fylligare sybpunkter kan mejlas till mig på kallenilsson@telia.com eller ringa 0704-837027. Förbundet kommer att kalla till extra årstämma där beslut skall fattas, det är viktigt att så mycket synpunkter som möjligt kommer styrelsen till del, så hör av er. Kalle

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Robin Björkstrand (robin.bjorkstrand88@gmail.com)