Om Frölunda BS

Kontaktperson: Robin Björkstrand (Mail:robin.bjorkstrand88@gmail.com, Mobil:0735312388)

Speldag


Om Frölunda BS

Klubben startade 1955 och har som alla klubbar haft ett varierande liv bakom sig. Nu satsar vi framåt med två grupper i fina lokaler på Bridgens Hus.

Funktionärer från årsmötet 2015:

 Styrelse
 
 Ordförande    Robin Björkstrand 
 Sekreterare    Philip Berggren
 Kassör      Simon Gustavsson 
 Ledamot      Karl-Eric Nilsson
 Ledamot      -
 Suppleant     Jürgen Schildt
 Suppleant     Anders Rydebrink
 
 Tävlingskommitté Philip Berggren(ordf)
          

 Trivselkommitté  Moa Petersen (ordf)
          Lena Petersen

 Revisorer     Mona Rydebrink
          Anders Rydebrink (suppl)

 Valberedning   Irma Petersen 
          Moa Petersen

 Tävlingsledare  Philip Berggren