BK Debut har under utvecklats till en av de största klubbarna i distriktet, vilket är fantastiskt roligt. Behovet att få fler medlemmar aktiva i verksamheten har blivit stort. Vi behöver fler Tävlingsledare – TL och har dessutom beslutat att aktivera Tävlingsledarassistenter – TLA, som kommer bistå TL under tävling.

Titta igenom informationen och fundera om du kan dra ett strå till stacken.

Tävlingsledare – TL

TL är ansvarig för tävlingens genomförande vilket innebär;

·         att givsamlingar, bridgemate, guidekort, namnlappar och nummer finns på varje bord.

·         att välkomna deltagarna  

·         att tävlingen registreras och startas i data.

·         att ta alla domslut under tävlingen.

·         att byta efter två spelade givar.

·         att ta in startavgiften av de medverkande.

·         att dela ut priser.

·         att avsluta tävlingen.

De mesta av detta är ren rutin som inte kräver några egentliga förkunskaper. De moment som kräver lite mer är datahanteringen och domsluten.

I TLs ansvar ingår även att se till att de speltider som är stipulerade för respektive bricka, 8 minuter, hålls. TL kommer i hjärtergruppen använda en klocka som meddelar när 1 minut återstår för den aktuella brickan.
I de fall då avsevärda förseningar sker har TL befogenheter, och kommer att verkställa, att spelet på den försenade brickan avbryts och döms i enlighet med vad TL anser vara rimligt.

 

Tävlingsledarassisten – TLA

TLA kommer hjälpa TL med alla uppgifter ovan, förutom datahanteringen och domslut. En avlastning som innebär att framförallt arbetet före tävlingen går fortare och smidigare, och att tävlingen alltid kan starta på utsatt tid.

 

Internutbildning och kurser

Vi kommer att internutbilda och låta nya TL gå vid sidan om en erfaren för att lära alla momenten och för att på sikt ta eget ansvar för tävlingar. Efter att ha praktiserat inom klubben kommer nya TL att gå vidare med en tvådagarskurs under Björn Anderssons ledning, där en dag handlar om domslut och den andra om datahantering.