Klubben är för närvarande vilande och inget spel förekommer. Om någon vill "väcka den till liv" kontakta Bertie Walting
nov17
Plac Poäng Namn        MID  11-13 11-06

  1 11,00 Stig Bredänge   46525   6,00 5,00
   11,00 Bo Lorentzon   53143   6,00 5,00
  3 10,00 Bertie Walting  84874   3,00 7,00
   10,00 Lillemor Walting 84873   3,00 7,00
  5  9,50 Vilgot Bäckström 17873   7,00 2,50

    9,50 Helena Kahu    30982   7,00 2,50
  7  7,50 Ewa Bredin    53203   5,00 2,50
    7,50 Lotta Konradsson 47879   5,00 2,50
  9  7,00 Bo Gjertz     22925   1,00 6,00
    7,00 Britta Nilsson  21493   1,00 6,00

 11  6,00 Anders Hole    35805   2,00 4,00
    6,00 Martin Sundsten  35807   2,00 4,00
 13  5,00 Sven-Olof Lantz  46499   4,00 1,00
    5,00 Jan Olaussson   46498   4,00 1,00

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Bertie Walting (bertie.walting@comhem.se)