Klubben är för närvarande vilande och inget spel förekommer. Om någon vill "väcka den till liv" kontakta Bertie Walting

BK Okey 2017-04-17
Inget spel Annandag påsk

Tävlingen ej rapporterad än

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Bertie Walting (bertie.walting@comhem.se)