Alla medlemmar i Förbundet Svensk Bridge är välkomna! Juniorer upp till 25 år spelar gratis.

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Bertie Walting (bertie.walting@comhem.se)