Kronhusklubben 2018-01-31
BAROMETER tävling 18:30, anmälan senast 18:20. Kungsgatan 47, Uppgång Idrottens Bingo 2 vånoch i Konferensrummet. Alla Välkomna!

Tävlingen ej rapporterad än