Enkät på BK Lyx: 70% kollar på brickor på nätet.

Tors. 18/10 genomförde BK Lyx en enkät i samband med vår ordinarie spelkväll. Vi fick in 85 svar. Mer detaljerade svar på frågan om hur många som tittar på brickor på internet samt fler svar ser du här: Enkät