Till klubbfunktionärer: Årets Matrikel finns nu att hämta på Bridgens Hus.

På kansliet ligger det buntar med klubbens namn på. Ta med denna bunt hem till klubben och dela ut till era representationsmedlemmar. Vi har i år tryckt så många att alla bör kunna få var sin förutom äkta par som får dela på ett ex. Antalet i er hög är anpassat till ert medlemsantal. De räcker ej till era B-medlemmar, de skall ju få sin matrikel av sin representationsklubb.