MISSA INTE !!!!!! Inbjudan till DM-LAG finns i Word. Anmälan på lista i Bridgens hus eller i spader

Anmälan även till Eva Gunnarsson på bridgeservice.gbg@gmail.com eller tel 0708-273377