DM-Par semifinalerna inställda pga för få anmälda. Läs vidare...

Alla nu anmälda är direktkvalificerade till DM-Par finalen den 17-18 april. Vi tar emot ytterligare anmälningar upp tom 34 par. Ytterligare anmälningar hamnar då i en kölista tills vi når ett totalt parantal på 46 då dessa sista 12 par går in och vi spelar två-brickors ronder istället. Anmälan till finalen görs här i Spader.