Bridgens lilla Gröna, lathund för styrelser och bridgefunktionärer (PDF)

GBF har tagit fram an lathund, kallad bridgens lilla gröna, som är en sammanfattning av organisationen och de regler och praxis som gäller inom GBF. Lathunden är främst till för styrelser och funktionärer men kan/bör läsas av alla medlemmar.