Inbjudan till LÅGFÄRGS-SILVER (för mindre rutinerade spelare) finns i Word. Anmälan på lista i Bridgens hus eller i Spader. Välkomna!

OBS !!!! Bara för spelare som ej fått hjärternålen ännu OBS !!!!