Göteborgs Bridgeförbunds Årsmöte hålls tisdagen den 9:e September 18.30 på Bridgens Hus. Eventuella motioner skall vara inne senast 15/8.

Skicka motioner helst till gbf@svenskbridge.se eller till
Lillemor Hagberg
Linnéplatsen 1
413 10 Göteborg