Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

Till klubbfunktionärer: Årets Matrikel finns nu att hämta på Bridgens Hus.

På kansliet ligger det buntar med klubbens namn på. Ta med denna bunt hem till klubben och dela ut till era representationsmedlemmar. Vi har i år tryckt så många att alla bör kunna få var sin förutom äkta par som får dela på ett ex. Antalet i er hög är anpassat till ert medlemsantal. De räcker ej till era B-medlemmar, de skall ju få sin matrikel av sin representationsklubb.

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)