Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

Kallelse till GBF Extra Årsmöte.

Kubbar och medlemmar i Göteborgs Bridgeförbund kallas till extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus

Styrelsen vill poängtera att lokalfrågan, som kommer att avhandlas på det extra årsmötet, är en viktig fråga för bridgen i Göteborg. Därför uppmanar styrelsen alla klubbar att gå och rösta på det extra årsmötet. Även klubbar som inte anser sig direkt berörda bör, enligt styrelsens uppfattning, ta ställning och rösta utifrån vad de anser är bäst för bridgen i Göteborg. Deras medlemmar kan vara berörda även om klubben har sin verksamhet någon annan stans.

Här kan du ladda ner handlingarna.

Handlingarna innehåller: - Kallelse med föredragninslista - Röstlängd - Motion lokalfrågan - Utredning lokalfrågan - Sammanfattning rapport lokalfrågan - Styrelsens yttrande över utredning lokalfrågan

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)