Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

Bridgens lilla Gröna, lathund för styrelser och bridgefunktionärer (PDF)

GBF har tagit fram an lathund, kallad bridgens lilla gröna, som är en sammanfattning av organisationen och de regler och praxis som gäller inom GBF. Lathunden är främst till för styrelser och funktionärer men kan/bör läsas av alla medlemmar.

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)