Om Göteborgs BF

Kontaktperson: Webmaster (Mail:gbfwebmaster@svenskbridge.se)


Styrelsen och dess verksamhet

GBF:s styrelse

E-post till styrelsen

Mötesprotokoll

Stadgar för Göteborgs Bridgeförbund

Adress till Bridgens Hus
J A Wettergrens gata 5
421 30 V:a Frölunda
Tel: 0722031407