För att kontakta styrelsen, ring någon av ledamöterna eller skicka email till

Ordförande Kalle Rasmusson 0705-45 07 00
Norra Örjansvägen 9 B, 433 50 Öjersjö
Vice ordförande Gunnar Ohlson 0708-63 90 88
Gåsmossen 92, 436 39 Askim
Ekonomiansvarig Mabel Leman 031 - 29 40 21
Solhöjdsgatan 3, 426 76 V:a Frölunda 070 - 914 35 80
Sekreterare Bo Hillström 070-245 87 70
Engelbrektsgatan 34 B, 411 37 Göteborg
Tävlingsansvarig Sten-Åke Thunberg 031 - 19 36 93
Flisgatan 23, 416 78 Göteborg
Ledamot Jan Jensen 0705-62 88 37
Grindstugegränd 10, 422 44 Hisings Backa
Ledamot Bobo Wallmander 076-881 20 40
Kulperödsvägen 30, 44295 Hålta
Suppleant Folke Grauers 0707-78 28 85
Sylvestergatan 8, 411 32 Göteborg
Suppleant Birgit Petersen 031-69 40 23
Solhöjdsgaqtan 26, 426 76 Västra Frölunda 070 - 686 05 48
Revisorer Stefan Corneliusson och Sven-Olof Jarkvist
Tävlingskommitté Björn Sörling, Philip Berggren,
Calle Ek, Sten-Åke Thunberg
Kansli Bridgens Hus 031 - 15 60 11
JA Wettergrens Gata 5, 421 30 Västra Frölunda
Postgiro: 42 10 62-1 Bankgiro: 716-0690