Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

För att kontakta styrelsen, ring någon av ledamöterna eller skicka email till

Ordförande Kalle Rasmusson 0705-45 07 00
Norra Örjansvägen 9 B, 433 50 Öjersjö
Vice ordförande Gunnar Ohlson 0708-63 90 88
Gåsmossen 92, 436 39 Askim
Ekonomiansvarig Mabel Leman 031 - 29 40 21
Solhöjdsgatan 3, 426 76 V:a Frölunda 070 - 914 35 80
Sekreterare Bo Hillström 070-245 87 70
Engelbrektsgatan 34 B, 411 37 Göteborg
Tävlingsansvarig Sten-Åke Thunberg 031 - 19 36 93
Flisgatan 23, 416 78 Göteborg
Ledamot Jan Jensen 0705-62 88 37
Grindstugegränd 10, 422 44 Hisings Backa
Ledamot Bobo Wallmander 076-881 20 40
Kulperödsvägen 30, 44295 Hålta
Suppleant Folke Grauers 0707-78 28 85
Sylvestergatan 8, 411 32 Göteborg
Suppleant Birgit Petersen 031-69 40 23
Solhöjdsgaqtan 26, 426 76 Västra Frölunda 070 - 686 05 48
Revisorer Stefan Corneliusson och Sven-Olof Jarkvist
Tävlingskommitté Björn Sörling, Philip Berggren,
Calle Ek, Sten-Åke Thunberg
Kansli Bridgens Hus 031 - 15 60 11
JA Wettergrens Gata 5, 421 30 Västra Frölunda
Postgiro: 42 10 62-1 Bankgiro: 716-0690

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)