Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2003-12-28 Paul Jones Lagresultat

Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
1 Tobbe 2              
    a) Johan Upmark 354 416 770 346 1 116
    b) Thomas Karlsson 354 370 724 359 1 083
    c) Roger Wiklund 363 416 779 359 1 138
    d) Tobias Törnqvist 363 370 733 346 1 079
        1 435 1 572 3 007 1 410 4 417 5
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
2 Everfresh              
    a) Pia Andersson 406 406 812 327 1 139
    b) Sten-Åke Ahlgren 406 437 843 319 1 162
    c) Arne Larsson 459 406 865 319 1 184
    d) Jim Nielsen 459 437 896 327 1 223
        1 729 1 686 3 415 1 292 4 707 1
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
3                
    a) Anki Svensson 370 221 591 346 937
    b) Eije Törnström 370 361 731 245 976
    c) Kurt Svensson 269 221 490 245 735
    d) Olof Elmblad 269 361 630 346 976
        1 279 1 164 2 443 1 182 3 625 16
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
4                
    a) Lillemor Walting 282 316 598 328 926
    b) Bertie Walting 282 310 592 292 884
    c) Kent Jacobsson 239 316 555 292 847
    d) Johnny Larsson 239 310 549 328 877
        1 042 1 252 2 294 1 240 3 534 18
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
5                
    a) Sonia Linusson 335 263 598 266 864
    b) Monica Magnusson 335 276 611 326 937
    c) Gunilla Johansson 322 263 585 326 911
    d) Annika Lindén 322 276 598 266 864
        1 313 1 078 2 391 1 184 3 575 17
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
6                
    a) Helly Ågren 219 272 491 215 706
    b) Nils Ågren 219 234 453 312 765
    c) Ingalis Rydell 328 234 562 312 874
    d) Annica Mellgren 328 272 600 215 815
        1 093 1 012 2 105 1 054 3 159 23
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
7                
    a) Staffan Gnosspelius 288 321 609 329 938
    b) Karin Wannebo 288 369 657 305 962
    c) Ann-Marie Nykvist 274 369 643 329 972
    d) Kjell Persson 274 321 595 305 900
        1 123 1 380 2 503 1 268 3 771 13
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
8                
    a) Johan Wedeen 389 417 806 379 1 185
    b) Sören Lennartsson 389 382 771 285 1 056
    c) Bo Roos 333 417 750 285 1 035
    d) Per Östlund 333 382 715 379 1 094
        1 446 1 598 3 044 1 328 4 372
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
9 Westerlund              
    a) Mikael Westerlund 449 336 785 387 1 172
    b) Sture Ekberg 449 319 768 380 1 148
    c) Per Jansson 429 319 748 387 1 135
    d) Fredrik Björnlund 429 336 765 380 1 145
        1 756 1 310 3 066 1 534 4 600 2
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
10 Hopplock              
    a) Frank Lidström 263 373 636 343 979
    b) Magnus Lundgren 263 405 668 388 1 056
    c) Joakim Schmeisser 274 373 647 388 1 035
    d) Terje Lie 274 405 679 343 1 022
        1 075 1 556 2 631 1 462 4 093 9
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
11 Ulna Elin              
    a) Nadja Praquin 235 332 567 344 911
    b) Ingela Sjöberg 235 329 564 324 888
    c) Ulla Berntsson 361 329 690 344 1 034
    d) Ella Olsson 361 332 693 324 1 017
        1 191 1 322 2 513 1 336 3 849 11
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
12 Therkel              
    a) Göran Rydell 310 386 696 299 995
    b) Thomas Therkelsson 310 311 621 338 959
    c) Björn Wenander 271 386 657 338 995
    d) Kjell Evensen 271 311 582 299 881
        1 164 1 394 2 558 1 274 3 832 12
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
13                
    a) Annika Laremark 294 231 525 234 759
    b) Monica Härdner 294 264 558 349 907
    c) Göte Laremark 271 264 535 234 769
    d) Hans Nerell 271 231 502 349 851
        1 130 990 2 120 1 166 3 286 21
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
14 Wallin              
    a) Lars Wallin 342 349 691 276 967
    b) Björn Johansson 342 405 747 309 1 056
    c) Anders Ihalainen 368 405 773 276 1 049
    d) Olle Ljungdahl 368 349 717 309 1 026
        1 420 1 508 2 928 1 170 4 098 8
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
15                
    a) Karin Skog 233 184 417 275 692
    b) Berit Kont 233 318 551 346 897
    c) Jan-Olof Vennerfors 263 318 581 275 856
    d) Stig Jonsson 263 184 447 346 793
        993 1 004 1 997 1 242 3 239 22
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
16                
    a) Oscar Hult 308 352 660 238 898
    b) Lennart Thomson 308 222 530 246 776
    c) Nils Nordahl 317 222 539 238 777
    d) Leif Landquist 317 352 669 246 915
        1 249 1 148 2 397 968 3 365 20
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
17 L-Å-G              
    a) Tommy Gunnarsson 338 303 641 451 1 092
    b) Eva Gunnarsson 338 329 667 367 1 034
    c) Mats Allgöwer 413 303 716 367 1 083
    d) Lars-Åke Gustavsson 413 329 742 451 1 193
        1 501 1 264 2 765 1 636 4 401 6
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
18 BUMA              
    a) Bertil Thorén 324 336 660 224 884
    b) Adam Kovasnay 324 334 658 326 984
    c) Mile Kalic 322 334 656 224 880
    d) Ulla Liedholm 322 336 658 326 984
        1 291 1 340 2 631 1 100 3 731 14
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
19 Picasso              
    a) Gun Hirvonen 334 298 632 397 1 029
    b) Reino Hirvonen 334 213 547 350 897
    c) Betty Karlsson 336 213 549 397 946
    d) Gunvor Ragnar 336 298 634 350 984
        1 339 1 022 2 361 1 494 3 855 10
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
20                
    a) Håkan Arebrink 347 268 615 206 821
    b) Börje Brag 347 315 662 414 1 076
    c) Hans Jakobsson 304 315 619 206 825
    d) C-H Larsson 304 268 572 414 986
        1 304 1 166 2 470 1 240 3 710 15
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
21 Bosse              
    a) Lilian Bengtsson 199 268 467 312 779
    b) Inga-Lill Stenberg 199 246 445 221 666
    c) Bo Gjertz 278 246 524 312 836
    d) Eva Hornebrand 278 268 546 221 767
        953 1 028 1 981 1 066 3 047 24
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
22 Slaktarna från sju sjöar              
    a) Nils Åhlén 393 461 854 386 1 240
    b) Robert Bäck 393 345 738 370 1 108
    c) Ingemar Assarsjö 317 345 662 386 1 048
    d) Björn Johansson 317 461 778 370 1 148
        1 420 1 612 3 032 1 512 4 544 3
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
23                
    a) Gun Falk 265 224 489 328 817
    b) Anna Wallgren 265 271 536 326 862
    c) Bo Timback 306 271 577 328 905
    d) Marianne Jonsson 306 224 530 326 856
        1 140 990 2 130 1 308 3 438 19
Lag-
nummer
Lagnamn   Lagmedlemmar Resultat
1:a delen
Resultat
2:a delen
Summa
del 1 & 2
Resultat
3:e delen
Slutresultat Placering
24 Tobbe 1              
    a) Anders Brunzell 424 416 840 373 1 213
    b) Peter Modh 424 342 766 350 1 116
    c) Henrik Noberius 367 342 709 373 1 082
    d) Arvid Wikner 367 416 783 350 1 133
        1 581 1 516 3 097 1 446 4 543 4

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)