Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2020-09-02 02:08:32 ERROR 9  0  -   129.213.110.158 Bad message file: xbr/9/0/forum/26'A=0
2020-09-02 10:55:20 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Updating competition 2020/09/01/32653
2020-09-02 23:35:43 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Reporting new competition
2020-09-02 23:35:43 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Got counter
2020-09-02 23:35:43 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Got file, now checking it.
2020-09-02 23:35:43 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Creating competition properties.
2020-09-02 23:35:43 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Saving properties.
2020-09-02 23:35:43 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Saved properties.
2020-09-05 01:10:42 ERROR 9  0  -   216.244.66.231 Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2020-09-07 14:05:16 ERROR 9  0  -   35.226.81.71  Bad message file: xbr/9/0/forum/26'A=0
2020-09-08 06:02:49 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2020-09-08 06:11:04 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2020-09-08 07:51:50 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2020-09-08 07:52:12 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2020-09-08 08:32:14 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2020-09-08 08:32:21 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2020-09-10 10:11:12 INFO 9  1329 84874 192.121.130.36 Updating competition 2020/09/09/32666
2020-09-16 11:10:15 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Updating competition 2020/09/15/32654
2020-09-17 08:44:52 INFO 9  1329 84874 192.121.130.36 Reporting new competition
2020-09-17 08:44:52 INFO 9  1329 84874 192.121.130.36 Got counter
2020-09-17 08:44:52 INFO 9  1329 84874 192.121.130.36 Got file, now checking it.
2020-09-17 08:44:52 INFO 9  1329 84874 192.121.130.36 Creating competition properties.
2020-09-17 08:44:52 INFO 9  1329 84874 192.121.130.36 Saving properties.
2020-09-17 08:44:52 INFO 9  1329 84874 192.121.130.36 Saved properties.

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)