Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2019-11-01 12:14:29 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:14:42 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:15:09 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:16:36 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:30:59 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:32:27 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:32:46 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:33:21 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:33:50 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:35:01 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:57:39 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 12:58:17 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-01 13:08:51 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-01 13:08:51 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-01 13:08:51 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-01 13:08:51 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-01 13:08:51 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-01 13:08:51 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-01 13:51:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-01 13:51:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-01 13:51:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-01 13:51:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-01 13:51:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-01 13:51:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-01 13:53:34 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/01/31178
2019-11-01 13:54:14 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-01 13:54:14 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-01 13:54:14 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-01 13:54:14 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-01 13:54:14 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-01 13:54:14 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-01 13:57:48 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-01 13:57:48 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-01 13:57:48 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-01 13:57:48 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-01 13:57:48 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-01 13:57:48 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-01 22:04:37 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-01 22:04:37 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-01 22:04:37 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-01 22:04:37 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-01 22:04:37 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-01 22:04:37 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-01 22:05:40 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-01 22:05:40 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-01 22:05:40 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-01 22:05:40 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-01 22:05:40 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-01 22:05:40 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-03 18:41:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-03 18:41:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-03 18:41:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-03 18:41:12 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-03 18:41:12 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-03 18:41:12 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-04 13:41:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-04 13:41:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-04 13:41:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-04 13:41:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-04 13:41:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-04 13:41:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-04 13:41:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-04 13:41:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-04 13:41:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-04 13:41:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-04 13:41:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-04 13:41:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-04 17:10:13 INFO 9  1422 80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/10/29/31069
2019-11-04 21:52:24 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/04/30792
2019-11-04 21:52:37 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/04/30792
2019-11-04 21:57:19 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/04/30793
2019-11-04 21:57:33 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/04/30793
2019-11-04 22:02:38 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-04 22:02:38 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Got counter
2019-11-04 22:02:38 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-04 22:02:38 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-04 22:02:38 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-04 22:02:38 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-04 22:03:19 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/04/31508
2019-11-05 08:17:45 ERROR 9  0  -   195.201.174.92 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-11-05 16:59:24 ERROR 9  0  -   195.201.174.92 Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-11-05 17:40:49 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-05 17:40:49 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-05 17:40:49 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-05 17:40:49 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-05 17:40:49 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-05 17:40:49 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-05 17:42:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-05 17:42:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-05 17:42:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-05 17:42:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-05 17:42:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-05 17:42:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-05 22:28:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-05 22:28:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-05 22:28:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-05 22:28:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-05 22:28:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-05 22:28:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-06 13:42:04 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/06/30824
2019-11-06 13:42:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-06 13:42:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-06 13:42:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-06 13:42:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-06 13:42:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-06 13:42:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-06 13:42:20 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/06/30824
2019-11-06 16:21:32 INFO 9  489 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2038
2019-11-06 17:34:07 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/12/14/31019
2019-11-06 17:37:25 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/12/14/31019
2019-11-06 17:40:26 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/12/14/31019
2019-11-06 19:51:06 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/2037
2019-11-06 19:51:58 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/19
2019-11-06 19:52:07 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1981
2019-11-06 19:52:32 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1584
2019-11-06 19:52:38 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1980
2019-11-06 19:52:41 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1979
2019-11-06 19:52:52 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/21
2019-11-06 19:52:59 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1835
2019-11-06 19:53:00 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1982
2019-11-06 19:53:03 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1983
2019-11-06 19:53:05 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1976
2019-11-06 19:53:06 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1975
2019-11-06 19:53:07 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1974
2019-11-06 19:53:16 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1654
2019-11-06 19:53:18 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1984
2019-11-06 19:53:20 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1978
2019-11-06 19:53:25 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1687
2019-11-06 19:53:28 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1868
2019-11-06 19:54:03 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/26
2019-11-06 19:54:18 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/34
2019-11-06 19:54:30 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/43
2019-11-06 19:54:35 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1778
2019-11-06 19:54:37 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1970
2019-11-06 19:54:40 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1969
2019-11-06 19:54:44 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1779
2019-11-06 19:54:51 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1089
2019-11-06 19:54:52 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1092
2019-11-06 19:54:54 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1935
2019-11-06 19:54:57 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1972
2019-11-06 19:55:05 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/1032
2019-11-06 19:55:13 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/45
2019-11-06 19:55:21 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/46
2019-11-06 19:55:29 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/47
2019-11-06 19:55:37 INFO 9  0  85456 84.216.183.201 Deleting news item xbr/9/news/49
2019-11-06 22:13:06 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-06 22:13:06 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-06 22:13:06 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-06 22:13:06 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-06 22:13:06 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-06 22:13:06 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-06 22:14:13 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/06/31212
2019-11-06 22:14:30 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/06/31212
2019-11-06 22:15:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-06 22:15:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-06 22:15:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-06 22:15:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-06 22:15:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-06 22:15:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-06 22:17:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-06 22:17:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-06 22:17:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-06 22:17:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-06 22:17:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-06 22:17:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-06 22:50:29 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/11/06/31037
2019-11-07 13:29:42 INFO 9  1352 23843 84.216.114.26  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-07 13:45:21 INFO 9  1352 23843 84.216.114.26  Updating competition 2019/12/13/31517
2019-11-07 14:11:01 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/07/31319
2019-11-07 17:13:43 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-07 17:13:43 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-07 17:13:43 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-07 17:13:43 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-07 17:13:43 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-07 17:13:43 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-07 17:15:58 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-07 17:15:58 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-07 17:15:58 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-07 17:15:58 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-07 17:15:58 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-07 17:15:58 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-07 21:55:20 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/11/07/31008
2019-11-07 21:59:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-07 21:59:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-07 21:59:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-07 21:59:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-07 21:59:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-07 21:59:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-07 22:01:42 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-07 22:01:42 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-07 22:01:42 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-07 22:01:42 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-07 22:01:42 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-07 22:01:42 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-08 10:19:45 INFO 9  1422 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/10/29/31069
2019-11-08 13:12:46 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31525
2019-11-08 13:50:37 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31523
2019-11-08 13:52:04 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31526
2019-11-08 14:06:18 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31495
2019-11-08 14:07:44 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/08/31524
2019-11-08 21:47:13 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-08 21:47:13 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-08 21:47:13 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-08 21:47:13 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-08 21:47:13 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-08 21:47:13 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-09 19:01:29 INFO 9  0  39845 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/09/31528
2019-11-10 18:37:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-10 18:37:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-10 18:37:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-10 18:37:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-10 18:37:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-10 18:37:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-11 10:41:57 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2039
2019-11-11 10:49:22 INFO 9  0  6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2040
2019-11-11 13:39:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-11 13:39:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-11 13:39:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-11 13:39:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-11 13:39:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-11 13:39:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-11 13:43:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-11 13:43:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-11 13:43:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-11 13:43:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-11 13:43:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-11 13:43:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-11 21:56:12 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-11 21:56:12 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-11 21:56:12 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-11 21:56:12 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-11 21:56:12 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-11 21:56:12 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-11 22:04:22 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-11 22:04:22 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-11 22:04:22 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-11 22:04:22 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-11 22:04:22 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-11 22:04:22 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-12 12:27:45 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2019/12/11/31217
2019-11-12 12:29:42 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2019/12/11/31217
2019-11-12 12:30:45 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2019/12/11/31217
2019-11-12 17:34:19 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-12 17:34:19 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-12 17:34:19 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-12 17:34:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-12 17:34:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-12 17:34:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-12 17:37:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-12 17:37:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-12 17:37:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-12 17:37:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-12 17:37:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-12 17:37:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-12 17:42:53 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/12/31535
2019-11-12 22:11:46 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-12 22:11:46 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2019-11-12 22:11:46 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-12 22:11:46 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-12 22:11:46 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-12 22:11:46 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-12 22:11:55 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-12 22:11:55 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2019-11-12 22:11:55 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-12 22:11:55 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-12 22:11:55 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-12 22:11:55 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-12 22:49:02 INFO 9  1337 38449 185.113.99.188 Updating competition 2019/12/04/31216
2019-11-12 22:50:07 INFO 9  1337 38449 185.113.99.188 Updating competition 2019/12/04/31216
2019-11-12 22:51:22 INFO 9  1337 38449 185.113.99.188 Updating competition 2019/11/13/31213
2019-11-12 22:52:31 INFO 9  1337 38449 185.113.99.188 Updating competition 2019/11/20/31214
2019-11-12 22:53:26 INFO 9  1337 38449 185.113.99.188 Updating competition 2019/11/27/31215
2019-11-12 22:58:28 INFO 9  1337 38449 185.113.99.188 Updating competition 2020/01/29/31541
2019-11-12 22:58:45 INFO 9  1337 38449 185.113.99.188 Updating competition 2020/01/29/31541
2019-11-13 11:40:05 INFO 9  1422 5294 83.248.65.54  Updating competition 2019/11/12/31070
2019-11-13 13:37:45 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-13 13:37:45 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-13 13:37:45 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-13 13:37:45 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-13 13:37:45 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-13 13:37:45 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-13 13:52:42 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-13 13:52:42 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Got counter
2019-11-13 13:52:42 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-13 13:52:42 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-13 13:52:42 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-13 13:52:42 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-13 22:13:34 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/13/30485
2019-11-13 22:16:50 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/13/31213
2019-11-13 22:17:02 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/13/31213
2019-11-13 22:20:46 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-13 22:20:46 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-11-13 22:20:46 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-13 22:20:46 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-13 22:20:46 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-13 22:20:46 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-13 22:27:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-13 22:27:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-11-13 22:27:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-13 22:27:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-13 22:27:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-13 22:27:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-13 22:45:17 INFO 9  1422 5294 83.248.65.54  Updating competition 2019/11/12/31070
2019-11-14 08:20:27 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/11/13/31038
2019-11-14 14:21:29 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/14/31320
2019-11-14 17:16:54 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-14 17:16:54 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-14 17:16:54 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-14 17:16:54 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-14 17:16:54 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-14 17:16:54 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-14 17:17:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/14/31549
2019-11-14 17:21:04 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-14 17:21:04 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-14 17:21:04 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-14 17:21:04 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-14 17:21:04 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-14 17:21:04 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-14 17:21:39 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/14/31550
2019-11-14 17:24:17 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-14 17:24:17 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-14 17:24:17 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-14 17:24:17 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-14 17:24:17 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-14 17:24:17 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-14 20:15:48 INFO 9  397 78230 217.215.151.196 Reporting new competition
2019-11-14 20:15:48 INFO 9  397 78230 217.215.151.196 Got counter
2019-11-14 20:15:48 INFO 9  397 78230 217.215.151.196 Got file, now checking it.
2019-11-14 20:15:48 INFO 9  397 78230 217.215.151.196 Creating competition properties.
2019-11-14 20:15:48 INFO 9  397 78230 217.215.151.196 Saving properties.
2019-11-14 20:15:48 INFO 9  397 78230 217.215.151.196 Saved properties.
2019-11-14 20:17:02 INFO 9  397 78230 217.215.151.196 Updating competition 2019/11/14/31553
2019-11-14 22:05:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-14 22:05:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-14 22:05:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-14 22:05:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-14 22:05:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-14 22:05:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-14 22:07:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-14 22:07:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-14 22:07:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-14 22:07:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-14 22:07:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-14 22:07:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-14 22:12:09 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/11/14/31009
2019-11-15 10:18:50 INFO 9  200 5116 92.254.249.246 Updating competition 2019/12/13/31557
2019-11-15 13:38:48 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/15/31568
2019-11-15 13:39:10 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/15/31568
2019-11-15 13:43:45 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/15/31565
2019-11-15 13:55:40 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/15/31496
2019-11-15 14:22:44 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/15/31566
2019-11-15 14:26:12 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/15/31567
2019-11-15 22:05:31 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-15 22:05:31 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-15 22:05:31 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-15 22:05:31 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-15 22:05:31 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-15 22:05:31 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-16 16:36:56 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/16/31570
2019-11-16 16:59:24 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/16/31571
2019-11-16 16:59:39 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/16/31571
2019-11-16 17:13:02 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/16/31572
2019-11-16 17:13:18 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/16/31572
2019-11-17 18:34:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-17 18:34:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-17 18:34:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-17 18:34:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-17 18:34:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-17 18:34:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-18 04:50:21 ERROR 9  0  -   157.55.39.252  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-11-18 13:51:00 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-18 13:51:00 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-18 13:51:00 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-18 13:51:00 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-18 13:51:00 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-18 13:51:00 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-18 13:53:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-18 13:53:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-18 13:53:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-18 13:53:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-18 13:53:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-18 13:53:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-18 16:29:31 ERROR 9  0  -   207.46.13.0   Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-11-18 16:32:55 ERROR 9  0  -   207.46.13.0   Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-11-18 21:56:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-18 21:56:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-18 21:56:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-18 21:56:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-18 21:56:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-18 21:56:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-18 22:06:10 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-18 22:06:10 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-18 22:06:10 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-18 22:06:10 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-18 22:06:10 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-18 22:06:10 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-19 12:44:54 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/12/22/31578
2019-11-19 17:32:59 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-19 17:32:59 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-19 17:32:59 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-19 17:32:59 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-19 17:32:59 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-19 17:32:59 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-19 17:33:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/19/31579
2019-11-19 17:40:36 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-19 17:40:36 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-19 17:40:36 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-19 17:40:36 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-19 17:40:36 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-19 17:40:36 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-19 17:42:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-19 17:42:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-19 17:42:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-19 17:42:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-19 17:42:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-19 17:42:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-20 13:38:40 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-20 13:38:40 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-20 13:38:40 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-20 13:38:40 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-20 13:38:40 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-20 13:38:40 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-20 13:44:09 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-20 13:44:09 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Got counter
2019-11-20 13:44:09 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-20 13:44:09 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-20 13:44:09 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-20 13:44:09 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-20 21:58:54 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/20/30486
2019-11-20 22:06:20 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-20 22:06:20 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-11-20 22:06:20 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-20 22:06:20 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-20 22:06:20 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-20 22:06:20 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-20 22:11:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-20 22:11:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-11-20 22:11:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-20 22:11:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-20 22:11:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-20 22:11:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-20 22:16:11 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/20/31214
2019-11-20 22:16:38 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/20/31214
2019-11-21 11:53:39 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/11/20/31039
2019-11-21 12:06:58 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/14/31320
2019-11-21 12:11:35 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/12/05/31548
2019-11-21 12:12:26 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/12/05/31548
2019-11-21 14:06:38 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/21/31546
2019-11-21 17:21:29 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-21 17:21:29 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-21 17:21:29 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-21 17:21:29 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-21 17:21:29 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-21 17:21:29 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-21 17:32:10 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-21 17:32:10 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-21 17:32:10 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-21 17:32:10 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-21 17:32:10 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-21 17:32:10 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-21 21:56:56 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/11/21/31010
2019-11-21 22:13:12 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-21 22:13:12 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Got counter
2019-11-21 22:13:12 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-21 22:13:12 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-21 22:13:12 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-21 22:13:12 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-21 22:13:51 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/21/31602
2019-11-21 22:15:51 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/21/30549
2019-11-21 22:16:09 INFO 9  489 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/21/30549
2019-11-22 13:48:41 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-22 13:48:41 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-22 13:48:41 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-22 13:48:41 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-22 13:48:41 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-22 13:48:41 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-22 13:58:55 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/22/31497
2019-11-22 14:01:03 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-22 14:01:03 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-22 14:01:03 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-22 14:01:03 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-22 14:01:03 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-22 14:01:03 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-22 14:13:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-22 14:13:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-22 14:13:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-22 14:13:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Error parsing pbn file: Felaktig pbn-fil
2019-11-22 14:13:36 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-22 14:13:36 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-22 14:13:36 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-22 14:13:36 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Error parsing pbn file: Felaktig pbn-fil
2019-11-22 14:14:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-22 14:14:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-22 14:14:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-22 14:14:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-22 14:14:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-22 14:14:43 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-22 14:22:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-22 14:22:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-22 14:22:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-22 14:22:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-22 14:22:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-22 14:22:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-22 21:49:10 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-22 21:49:10 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-22 21:49:10 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-22 21:49:11 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-22 21:49:11 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-22 21:49:11 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-24 18:49:30 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/24/30987
2019-11-24 18:49:43 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/24/30987
2019-11-24 18:51:20 INFO 9  200 5116 92.254.153.5  Updating competition 2019/12/13/31557
2019-11-25 13:37:50 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30675
2019-11-25 13:37:51 ERROR 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2019-11-25 13:38:04 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30675
2019-11-25 13:38:04 ERROR 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2019-11-25 13:38:21 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30675
2019-11-25 13:38:34 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30675
2019-11-25 13:46:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-25 13:46:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-25 13:46:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-25 13:46:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-25 13:46:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-25 13:46:54 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-25 21:49:50 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30798
2019-11-25 21:50:06 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30798
2019-11-25 21:55:02 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30799
2019-11-25 21:55:14 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/25/30799
2019-11-26 17:49:16 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-26 17:49:16 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-26 17:49:16 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-26 17:49:16 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-26 17:49:16 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-26 17:49:16 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-26 17:50:26 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-26 17:50:26 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-11-26 17:50:26 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-26 17:50:26 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-26 17:50:26 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-26 17:50:26 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-26 22:01:32 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-26 22:01:32 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2019-11-26 22:01:32 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-26 22:01:32 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-26 22:01:32 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-26 22:01:32 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-27 11:25:00 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/12/15/31619
2019-11-27 11:25:23 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/12/15/31619
2019-11-27 11:25:33 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/12/15/31619
2019-11-27 12:23:24 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Updating competition 2019/11/26/31071
2019-11-27 13:37:32 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/27/30995
2019-11-27 13:37:47 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/27/30995
2019-11-27 13:46:30 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/27/30827
2019-11-27 18:19:36 ERROR 9  0  -   207.46.13.102  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-11-27 21:50:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-27 21:50:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-27 21:50:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-27 21:50:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-27 21:50:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-27 21:50:11 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-27 21:54:00 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-27 21:54:00 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-27 21:54:00 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-27 21:54:00 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-27 21:54:00 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-27 21:54:00 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-27 22:01:07 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-27 22:01:07 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-27 22:01:07 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-27 22:01:07 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-27 22:01:07 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-27 22:01:07 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-27 22:07:46 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/27/31215
2019-11-27 22:08:03 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/11/27/31215
2019-11-28 11:13:06 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/11/27/31040
2019-11-28 14:13:02 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/28/31547
2019-11-28 17:01:01 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-28 17:01:01 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-11-28 17:01:01 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-28 17:01:01 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-28 17:01:01 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-28 17:01:01 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-28 17:33:23 INFO 9  1386 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/28/31754
2019-11-28 17:33:41 INFO 9  1386 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/28/31754
2019-11-28 22:00:51 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/11/28/31011
2019-11-28 22:05:08 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-28 22:05:08 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-28 22:05:08 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-28 22:05:08 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-28 22:05:08 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-28 22:05:08 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-28 22:07:28 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-28 22:07:28 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-11-28 22:07:28 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-28 22:07:28 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-28 22:07:28 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-28 22:07:28 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-29 02:27:05 ERROR 9  0  -   40.77.167.22  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-11-29 10:34:27 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2020/04/13/31783
2019-11-29 13:44:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-29 13:44:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-29 13:44:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-29 13:44:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-29 13:44:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-29 13:44:32 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-29 14:09:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-29 14:09:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-29 14:09:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-29 14:09:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-29 14:09:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-29 14:09:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-29 14:09:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-29 14:09:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-29 14:09:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-29 14:09:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-29 14:09:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-29 14:09:22 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-29 14:11:25 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-29 14:11:25 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-11-29 14:11:25 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-29 14:11:25 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-29 14:11:25 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-29 14:11:25 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-29 14:14:21 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/29/31498
2019-11-29 21:36:41 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-11-29 21:36:41 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-11-29 21:36:41 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-11-29 21:36:41 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-11-29 21:36:41 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-11-29 21:36:41 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-11-30 17:33:38 INFO 9  489 39845 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/30/31147

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)