Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2019-08-01 13:24:00 ERROR 9  0  -   40.77.167.107  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 20:06:19 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 20:14:30 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-08-01 22:09:00 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-01 22:33:01 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 22:33:05 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 23:13:11 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-08-01 23:13:20 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-08-04 20:53:44 INFO 9  1337 38449 81.231.246.89  Updating competition 2019/08/21/30761
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-05 13:46:55 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/21/30788
2019-08-05 13:57:31 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/05/30806
2019-08-05 21:42:20 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30356
2019-08-05 21:42:32 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30356
2019-08-05 21:58:13 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30357
2019-08-05 21:58:27 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30357
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-07 08:55:52 ERROR 9  0  -   207.46.13.43  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-07 21:39:04 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30857
2019-08-07 21:39:16 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30857
2019-08-07 21:41:34 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30859
2019-08-07 21:43:51 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30858
2019-08-07 21:44:00 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30858
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-09 16:25:42 INFO 9  0  80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/09/03/30872
2019-08-11 13:27:52 ERROR 9  0  -   40.77.167.24  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-11 15:03:23 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/20/30416
2019-08-11 15:03:53 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/20/30416
2019-08-11 15:26:45 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/21/30902
2019-08-11 15:51:59 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/18/30948
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 23:28:22 ERROR 9  0  -   157.55.39.98  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-13 09:45:42 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/12/14/31019
2019-08-13 15:01:24 INFO 9  0  80438 185.122.75.14  Adding news item xbr/9/news/2022
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-14 13:51:24 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/30812
2019-08-14 21:33:38 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/31023
2019-08-14 21:42:02 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/31024
2019-08-14 21:47:54 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/31022
2019-08-14 23:07:54 INFO 9  1387 53213 5.240.31.148  Updating competition 2019/11/16/30628
2019-08-14 23:11:44 INFO 9  1387 53213 5.240.31.148  Updating competition 2019/11/16/30628
2019-08-15 13:57:22 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/15/30531
2019-08-15 13:57:22 ERROR 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2019-08-15 14:00:48 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/15/30531
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-16 11:33:05 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/28/30791
2019-08-16 11:33:32 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/28/30790
2019-08-17 13:32:59 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2023
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-19 13:44:06 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-19 13:44:06 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-19 13:44:06 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-19 13:44:06 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-19 13:44:06 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-19 13:44:06 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-19 13:45:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-19 13:45:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-19 13:45:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-19 13:45:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-19 13:45:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-19 13:45:20 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-19 19:45:10 INFO 9  0  80438 83.253.123.169 Adding news item xbr/9/news/2024
2019-08-19 21:50:44 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-19 21:50:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-19 21:50:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-19 21:50:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-19 21:50:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-19 21:50:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-19 21:59:29 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-19 21:59:29 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-19 21:59:29 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-19 21:59:30 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-19 21:59:30 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-19 21:59:30 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-20 12:55:44 INFO 9  0  80438 83.253.123.169 Updating competition 2019/09/15/31059
2019-08-20 15:46:41 INFO 9  1352 23843 83.252.114.220 Updating competition 2019/09/13/31060
2019-08-20 17:38:33 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-20 17:38:33 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got counter
2019-08-20 17:38:33 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-20 17:38:33 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-20 17:38:33 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-20 17:38:33 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-20 17:47:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-20 17:47:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-20 17:47:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-20 17:47:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-20 17:47:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-20 17:47:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-21 07:56:51 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Adding news item xbr/9/news/2025
2019-08-21 08:18:40 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Updating competition 2019/08/20/31064
2019-08-21 13:20:17 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/21/30813
2019-08-21 13:42:14 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-21 13:42:14 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-08-21 13:42:14 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-21 13:42:14 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-21 13:42:14 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-21 13:42:14 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-21 16:02:30 INFO 9  0  80438 185.122.75.14  Adding news item xbr/9/news/2026
2019-08-21 21:45:52 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/21/30426
2019-08-21 21:59:21 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-21 21:59:21 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-08-21 21:59:21 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-21 21:59:21 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-21 21:59:21 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-21 21:59:21 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-21 21:59:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-21 21:59:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-08-21 21:59:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-21 21:59:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-21 21:59:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-21 21:59:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-21 22:40:34 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Updating competition 2019/08/21/30761
2019-08-21 22:40:34 ERROR 9  1337 38449 37.197.131.248 Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2019-08-21 22:41:47 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Updating competition 2019/08/21/30761
2019-08-21 23:03:46 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Reporting new competition
2019-08-21 23:03:46 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Got counter
2019-08-21 23:03:46 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Got file, now checking it.
2019-08-21 23:03:46 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Creating competition properties.
2019-08-21 23:03:46 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Saving properties.
2019-08-21 23:03:46 INFO 9  1337 38449 37.197.131.248 Saved properties.
2019-08-22 14:10:39 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/22/30589
2019-08-22 14:23:15 INFO 9  1337 80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/21/31076
2019-08-22 14:23:27 INFO 9  1337 80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/21/31076
2019-08-22 17:26:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-22 17:26:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-22 17:26:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-22 17:26:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-22 17:26:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-22 17:26:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-22 17:31:15 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-22 17:31:15 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-22 17:31:15 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-22 17:31:15 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-22 17:31:15 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-22 17:31:15 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-22 22:09:11 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-22 22:09:11 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-22 22:09:11 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-22 22:09:11 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-22 22:09:11 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-22 22:09:11 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-22 22:11:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-22 22:11:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-22 22:11:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-22 22:11:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-22 22:11:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-22 22:11:17 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-22 22:15:52 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/08/22/30997
2019-08-23 13:45:39 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-23 13:45:39 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-08-23 13:45:39 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-23 13:45:39 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-23 13:45:39 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-23 13:45:39 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-23 13:59:05 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-23 13:59:05 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2019-08-23 13:59:05 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-23 13:59:05 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-23 13:59:05 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-23 13:59:05 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-23 14:17:07 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/23/30296
2019-08-23 14:42:43 INFO 9  1386 80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/22/31077
2019-08-23 21:39:27 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-23 21:39:27 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-08-23 21:39:27 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-23 21:39:27 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-23 21:39:27 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-23 21:39:27 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-25 18:48:01 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/25/30950
2019-08-25 21:12:13 INFO 9  200 5116 92.254.249.246 Updating competition 2019/09/20/31099
2019-08-26 13:36:07 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-26 13:36:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-26 13:36:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-26 13:36:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-26 13:36:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-26 13:36:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-26 13:41:43 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-26 13:41:43 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-26 13:41:43 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-26 13:41:43 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-26 13:41:43 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-26 13:41:43 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-26 13:46:51 ERROR 9  0  -   207.46.13.40  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-26 16:08:42 INFO 9  0  80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/31/31107
2019-08-26 16:09:00 INFO 9  0  80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/31/31107
2019-08-26 21:46:54 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/26/30771
2019-08-26 21:47:08 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/26/30771
2019-08-26 22:11:08 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/26/30772
2019-08-26 22:12:07 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/26/30772
2019-08-26 23:27:09 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2027
2019-08-26 23:33:11 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/05/30806
2019-08-27 09:29:05 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/05/30806
2019-08-27 17:51:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-27 17:51:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-27 17:51:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-27 17:51:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-27 17:51:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-27 17:51:45 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-27 17:52:00 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-27 17:52:00 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got counter
2019-08-27 17:52:00 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-27 17:52:00 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-27 17:52:00 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-27 17:52:00 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-28 06:53:19 ERROR 9  0  -   207.46.13.166  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-28 13:35:00 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/28/30814
2019-08-28 13:35:25 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/28/30814
2019-08-28 13:41:04 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-28 13:41:04 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-28 13:41:04 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-28 13:41:04 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-28 13:41:04 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-28 13:41:04 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-28 15:57:16 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2028
2019-08-28 16:16:10 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Changing club settings.
2019-08-28 22:17:39 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/28/30445
2019-08-28 22:19:05 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/28/30445
2019-08-28 22:19:23 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/28/30445
2019-08-28 22:22:12 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-28 22:22:12 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-08-28 22:22:12 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-28 22:22:12 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-28 22:22:12 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-28 22:22:12 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-28 22:25:30 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-28 22:25:30 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-08-28 22:25:30 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-28 22:25:30 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-28 22:25:30 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-28 22:25:30 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-28 22:38:15 INFO 9  1337 38449 31.15.49.238  Updating competition 2019/08/28/30762
2019-08-29 09:31:50 ERROR 9  0  -   207.46.13.163  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-29 14:09:49 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/29/30534
2019-08-29 16:03:23 INFO 9  1300 52243 83.191.173.167 Updating competition 2019/09/12/31142
2019-08-29 16:31:32 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/09/12/31000
2019-08-29 17:04:45 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-29 17:04:45 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-29 17:04:45 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-29 17:04:45 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-29 17:04:45 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-29 17:04:45 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-29 17:10:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-29 17:10:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-29 17:10:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-29 17:10:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-29 17:10:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-29 17:10:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-29 18:50:10 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/29/30272
2019-08-29 18:50:55 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/29/30272
2019-08-29 19:00:37 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/10/03/30542
2019-08-29 19:01:44 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/10/10/30543
2019-08-29 19:02:28 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/10/17/30544
2019-08-29 19:03:39 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/10/24/30545
2019-08-29 19:23:14 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/11/30/31147
2019-08-29 19:58:49 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/10/24/30545
2019-08-29 20:24:09 INFO 9  397 78230 217.215.148.235 Updating competition 2019/08/29/31093
2019-08-29 20:24:09 ERROR 9  397 78230 217.215.148.235 Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2019-08-29 20:24:38 INFO 9  397 78230 217.215.148.235 Updating competition 2019/08/29/31093
2019-08-29 20:24:38 ERROR 9  397 78230 217.215.148.235 Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2019-08-29 20:25:14 INFO 9  397 78230 217.215.148.235 Updating competition 2019/08/29/31093
2019-08-29 21:59:31 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/08/29/30998
2019-08-29 22:09:03 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-29 22:09:03 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-29 22:09:03 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-29 22:09:03 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-29 22:09:03 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-29 22:09:03 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-30 13:47:26 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/30/31149
2019-08-30 13:51:57 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/30/31152
2019-08-30 14:08:26 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/30/31151
2019-08-30 14:14:12 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/30/30297
2019-08-30 14:15:26 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/30/30297
2019-08-30 18:28:29 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/09/23/31153
2019-08-30 21:50:09 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-30 21:50:09 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-08-30 21:50:09 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-30 21:50:09 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-30 21:50:09 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-30 21:50:09 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)