Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2019-08-01 13:24:00 ERROR 9  0  -   40.77.167.107  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 20:06:19 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 20:14:30 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-08-01 22:09:00 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-01 22:09:01 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-01 22:12:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-01 22:33:01 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 22:33:05 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-01 23:13:11 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-08-01 23:13:20 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-08-04 20:53:44 INFO 9  1337 38449 81.231.246.89  Updating competition 2019/08/21/30761
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-05 13:34:28 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-05 13:43:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-05 13:46:55 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/21/30788
2019-08-05 13:57:31 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/05/30806
2019-08-05 21:42:20 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30356
2019-08-05 21:42:32 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30356
2019-08-05 21:58:13 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30357
2019-08-05 21:58:27 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/05/30357
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-06 22:09:09 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-06 22:12:12 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-07 08:55:52 ERROR 9  0  -   207.46.13.43  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-07 21:39:04 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30857
2019-08-07 21:39:16 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30857
2019-08-07 21:41:34 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30859
2019-08-07 21:43:51 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30858
2019-08-07 21:44:00 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/07/30858
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-08 22:08:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-08 22:11:20 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-09 16:25:42 INFO 9  0  80438 185.122.75.14  Updating competition 2019/09/03/30872
2019-08-11 13:27:52 ERROR 9  0  -   40.77.167.24  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-11 15:03:23 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/20/30416
2019-08-11 15:03:53 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/20/30416
2019-08-11 15:26:45 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/21/30902
2019-08-11 15:51:59 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/18/30948
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 13:32:02 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 13:36:22 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 21:52:24 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-12 22:03:52 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-12 23:28:22 ERROR 9  0  -   157.55.39.98  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-08-13 09:45:42 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/12/14/31019
2019-08-13 15:01:24 INFO 9  0  80438 185.122.75.14  Adding news item xbr/9/news/2022
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-13 22:05:52 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-13 22:15:55 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-14 13:51:24 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/30812
2019-08-14 21:33:38 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/31023
2019-08-14 21:42:02 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/31024
2019-08-14 21:47:54 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/14/31022
2019-08-14 23:07:54 INFO 9  1387 53213 5.240.31.148  Updating competition 2019/11/16/30628
2019-08-14 23:11:44 INFO 9  1387 53213 5.240.31.148  Updating competition 2019/11/16/30628
2019-08-15 13:57:22 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/15/30531
2019-08-15 13:57:22 ERROR 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2019-08-15 14:00:48 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/08/15/30531
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-15 22:06:23 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-15 22:08:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-08-16 11:33:05 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/28/30791
2019-08-16 11:33:32 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/10/28/30790
2019-08-17 13:32:59 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2023
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-08-18 18:34:18 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)