Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2019-07-01 13:27:41 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-01 13:27:41 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-01 13:27:41 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-01 13:27:41 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-01 13:27:41 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-01 13:27:41 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-01 13:45:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-01 13:45:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-01 13:45:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-01 13:45:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-01 13:45:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-01 13:45:08 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-01 17:15:17 INFO 9  441 87216 78.70.6.147   Updating competition 2019/07/01/30630
2019-07-01 21:54:19 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/01/30347
2019-07-01 21:54:33 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/01/30347
2019-07-01 21:58:51 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/01/30346
2019-07-01 21:59:13 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/01/30346
2019-07-02 21:57:29 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-02 21:57:29 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-02 21:57:29 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-02 21:57:29 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-02 21:57:29 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-02 21:57:29 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-02 21:59:53 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-02 21:59:53 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-02 21:59:53 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-02 21:59:53 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-02 21:59:53 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-02 21:59:53 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-03 22:02:53 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/03/30428
2019-07-03 22:07:14 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-03 22:07:14 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-07-03 22:07:14 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-03 22:07:14 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-03 22:07:14 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-03 22:07:14 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-03 22:11:26 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-03 22:11:26 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-07-03 22:11:26 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-03 22:11:26 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-03 22:11:26 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-03 22:11:26 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-04 22:07:35 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-04 22:07:35 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-04 22:07:35 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-04 22:07:35 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-04 22:07:35 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-04 22:07:35 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-04 22:09:37 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-04 22:09:37 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-04 22:09:37 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-04 22:09:37 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-04 22:09:37 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-04 22:09:37 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-08 13:27:31 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-08 13:27:31 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-08 13:27:31 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-08 13:27:31 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-08 13:27:31 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-08 13:27:31 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-08 13:40:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-08 13:40:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-08 13:40:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-08 13:40:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-08 13:40:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-08 13:40:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-08 21:49:35 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/08/30349
2019-07-08 21:49:51 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/08/30349
2019-07-08 21:50:12 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/08/30349
2019-07-08 21:58:04 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/08/30348
2019-07-08 21:58:18 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/08/30348
2019-07-09 22:04:01 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-09 22:04:01 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-09 22:04:01 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-09 22:04:01 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-09 22:04:01 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-09 22:04:01 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-09 22:06:39 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-09 22:06:39 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-07-09 22:06:39 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-09 22:06:39 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-09 22:06:39 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-09 22:06:39 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-10 21:35:09 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/10/30429
2019-07-10 21:49:27 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-10 21:49:27 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-07-10 21:50:35 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-10 21:50:35 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-07-10 21:50:35 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-10 21:50:35 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-10 21:50:35 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-10 21:50:35 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-10 21:54:52 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-10 21:54:52 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-07-10 21:55:47 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-10 21:55:47 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2019-07-10 21:55:47 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-10 21:55:47 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-10 21:55:47 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-10 21:55:47 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-11 16:23:17 ERROR 9  0  -   207.46.13.115  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-07-11 22:09:44 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-11 22:09:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-11 22:09:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-11 22:09:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-11 22:09:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-11 22:09:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-11 22:11:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-11 22:11:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-11 22:11:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-11 22:11:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-11 22:11:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-11 22:11:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-15 13:38:45 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-15 13:38:45 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-15 13:38:45 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-15 13:38:45 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-15 13:38:45 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-15 13:38:45 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-15 13:38:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-15 13:38:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-15 13:38:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-15 13:38:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-15 13:38:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-15 13:38:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-15 22:05:08 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/15/30351
2019-07-15 22:05:24 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/15/30351
2019-07-15 22:16:15 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/15/30350
2019-07-15 22:16:30 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/15/30350
2019-07-16 02:10:28 INFO 9  441 87216 78.70.6.147   Updating competition 2019/07/15/30724
2019-07-16 22:12:18 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-16 22:12:18 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-16 22:12:18 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-16 22:12:18 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-16 22:12:18 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-16 22:12:18 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-16 22:14:59 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-16 22:14:59 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-16 22:14:59 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-16 22:14:59 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-16 22:14:59 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-16 22:14:59 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-17 21:36:13 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/17/30736
2019-07-17 21:45:18 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/17/30737
2019-07-17 21:52:07 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/17/30738
2019-07-18 19:21:31 ERROR 9  0  -   46.229.168.162 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-07-18 22:16:46 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-18 22:16:46 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-18 22:16:46 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-18 22:16:46 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-18 22:16:46 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-18 22:16:46 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-18 22:18:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-18 22:18:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-18 22:18:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-18 22:18:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-18 22:18:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-18 22:18:57 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-19 01:47:25 ERROR 9  0  -   40.77.167.30  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-07-22 13:40:39 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-22 13:40:39 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-22 13:40:39 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-22 13:40:39 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-22 13:40:39 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-22 13:40:39 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-22 13:41:25 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-22 13:41:25 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-07-22 13:41:25 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-22 13:41:25 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-22 13:41:25 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-22 13:41:25 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-22 22:02:26 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-22 22:02:26 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-22 22:02:26 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-22 22:02:26 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-22 22:02:26 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-22 22:02:26 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-22 22:04:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-22 22:04:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-22 22:04:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-22 22:04:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-22 22:04:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-22 22:04:45 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-23 21:59:15 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-23 21:59:15 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-07-23 21:59:15 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-23 21:59:15 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-23 21:59:15 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-23 21:59:15 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-23 22:09:24 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-23 22:09:24 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-23 22:09:24 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-23 22:09:24 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-23 22:09:24 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-23 22:09:24 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-24 15:40:05 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/17/30747
2019-07-24 21:24:28 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/24/30748
2019-07-24 21:38:50 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/24/30750
2019-07-24 21:39:59 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/24/30749
2019-07-25 22:39:33 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-25 22:39:33 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-25 22:39:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-25 22:39:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-25 22:39:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-25 22:39:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-25 22:39:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-25 22:39:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-25 22:41:34 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/25/30752
2019-07-25 22:43:34 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-25 22:43:34 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-25 22:43:34 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-25 22:43:34 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-25 22:43:34 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-25 22:43:34 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-29 13:38:43 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-29 13:38:43 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-29 13:38:43 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-29 13:38:43 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-29 13:38:43 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-29 13:38:43 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-29 16:09:29 INFO 9  441 87216 78.70.6.147   Updating competition 2019/07/29/30754
2019-07-29 21:48:22 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/29/30354
2019-07-29 21:48:43 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/29/30354
2019-07-29 22:01:45 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/29/30355
2019-07-29 22:01:59 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/29/30355
2019-07-30 21:55:57 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-30 21:55:57 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-30 21:55:57 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-30 21:55:57 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-30 21:55:57 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-30 21:55:57 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-30 22:07:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-30 22:07:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-07-30 22:07:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-30 22:07:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-30 22:07:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-30 22:07:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-30 22:09:58 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/30/30756
2019-07-30 23:10:00 ERROR 9  0  -   167.71.93.250  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-07-30 23:10:00 ERROR 9  0  -   167.71.93.250  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-07-31 10:14:04 INFO 9  441 87216 78.70.6.147   Updating competition 2019/07/30/30756
2019-07-31 13:39:17 ERROR 9  0  -   207.46.13.160  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-07-31 21:48:30 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Updating competition 2019/07/31/30432
2019-07-31 21:57:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-31 21:57:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-07-31 21:57:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-31 21:57:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-31 21:57:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-31 21:57:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-31 21:57:47 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Adding news item xbr/9/news/2020
2019-07-31 22:03:06 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-07-31 22:03:06 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-07-31 22:03:06 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-07-31 22:03:06 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-07-31 22:03:06 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-07-31 22:03:06 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-07-31 22:03:06 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Adding news item xbr/9/news/2021

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)