Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2019-05-01 22:17:40 INFO 9  1337 38449 90.144.173.48  Updating competition 2019/05/01/29819
2019-05-02 13:49:50 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/02/30158
2019-05-02 15:25:23 ERROR 9  0  -   46.229.168.134 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-02 17:07:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-02 17:07:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-02 17:07:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-02 17:07:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-02 17:07:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-02 17:07:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-02 17:20:55 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-02 17:20:55 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-02 17:20:55 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-02 17:20:55 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-02 17:20:55 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-02 17:20:55 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-02 21:54:31 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/05/02/29565
2019-05-02 22:07:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-02 22:07:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-02 22:07:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-02 22:07:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-02 22:07:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-02 22:07:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-02 22:10:09 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-02 22:10:09 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-02 22:10:09 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-02 22:10:09 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-02 22:10:09 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-02 22:10:09 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-03 13:37:34 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/03/30375
2019-05-03 13:43:17 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/03/30373
2019-05-03 13:48:23 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/03/30374
2019-05-03 13:55:27 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/03/30376
2019-05-03 13:56:41 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/03/30288
2019-05-03 21:43:24 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-03 21:43:24 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-05-03 21:43:24 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-03 21:43:24 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-03 21:43:24 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-03 21:43:24 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-04 22:56:37 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2014
2019-05-04 22:59:16 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/2015
2019-05-04 23:03:32 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/06/15/29651
2019-05-04 23:03:45 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/06/15/29651
2019-05-04 23:04:38 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2019/06/15/29651
2019-05-04 23:42:51 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Deleting news item xbr/9/news/2014
2019-05-04 23:42:59 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Deleting news item xbr/9/news/2014
2019-05-05 08:19:49 INFO 9  0  80438 80.216.57.41  Updating competition 2019/05/04/30058
2019-05-05 18:15:00 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-05 18:15:00 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-05 18:15:00 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-05 18:15:00 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-05 18:15:00 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-05 18:15:00 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-05 18:37:23 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-05 18:37:23 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-05 18:37:23 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-05 18:37:23 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-05 18:37:23 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-05 18:37:23 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-05 19:17:51 INFO 9  1337 38449 81.231.246.89  Updating competition 2019/05/15/30319
2019-05-05 19:18:21 INFO 9  1337 38449 81.231.246.89  Updating competition 2019/05/15/30319
2019-05-06 13:43:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-06 13:43:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-06 13:43:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-06 13:43:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-06 13:43:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-06 13:43:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-06 13:58:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-06 13:58:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-06 13:58:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-06 13:58:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-06 13:58:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-06 13:58:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-06 21:48:43 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/06/29639
2019-05-06 21:48:58 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/06/29639
2019-05-06 22:03:48 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/06/29640
2019-05-06 22:04:01 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/06/29640
2019-05-06 22:10:18 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-06 22:10:18 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Got counter
2019-05-06 22:10:18 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-06 22:10:18 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-06 22:10:18 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-06 22:10:18 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-06 22:10:30 INFO 9  441 87216 78.66.149.188  Updating competition 2019/05/06/30381
2019-05-06 22:10:53 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/06/30382
2019-05-06 22:11:26 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/06/30382
2019-05-06 22:11:42 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/06/30382
2019-05-07 17:52:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-07 17:52:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-07 17:52:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-07 17:52:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-07 17:52:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-07 17:52:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-07 17:52:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-07 17:52:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-07 17:52:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-07 17:52:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-07 17:52:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-07 17:52:45 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-07 22:27:21 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-07 22:27:21 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2019-05-07 22:27:21 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-07 22:27:21 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-07 22:27:21 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-07 22:27:21 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-08 13:37:29 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-08 13:37:29 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got counter
2019-05-08 13:37:29 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-08 13:37:29 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-08 13:37:29 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-08 13:37:29 INFO 9  441 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-08 13:44:02 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/08/29310
2019-05-08 21:35:56 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-08 21:35:56 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2019-05-08 21:35:56 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-08 21:35:56 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-08 21:35:56 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-08 21:35:56 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-08 21:52:43 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-08 21:52:43 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2019-05-08 21:52:43 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-08 21:52:43 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-08 21:52:43 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-08 21:52:43 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-08 21:58:52 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-08 21:58:52 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2019-05-08 21:58:52 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-08 21:58:52 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-08 21:58:52 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-08 21:58:52 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-08 22:22:30 INFO 9  1337 38449 90.144.173.48  Updating competition 2019/05/08/30318
2019-05-09 01:44:03 ERROR 9  0  -   220.243.135.129 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-09 02:51:52 ERROR 9  0  -   220.243.135.41 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-09 14:00:50 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/09/30159
2019-05-09 16:48:54 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/06/10/30392
2019-05-09 16:53:53 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/07/01/30398
2019-05-09 16:56:08 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-09 16:56:08 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-09 16:56:08 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-09 16:56:08 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-09 16:56:08 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-09 16:56:08 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-09 16:58:24 INFO 9  441 85456 84.216.183.201 Updating competition 2019/08/18/30414
2019-05-09 17:07:03 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-09 17:07:03 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-09 17:07:03 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-09 17:07:03 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-09 17:07:03 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-09 17:07:03 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-09 18:12:54 ERROR 9  0  -   220.243.135.224 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-09 19:46:10 ERROR 9  0  -   220.243.136.167 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-09 22:08:49 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-09 22:08:49 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-09 22:08:49 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-09 22:08:49 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-09 22:08:49 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-09 22:08:49 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-09 22:10:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-09 22:10:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-09 22:10:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-09 22:10:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-09 22:10:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-09 22:10:45 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-09 22:20:56 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/05/09/29566
2019-05-10 13:42:26 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/10/30458
2019-05-10 13:46:55 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/10/30457
2019-05-10 13:51:16 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/10/30459
2019-05-10 13:58:39 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/10/30289
2019-05-10 14:02:30 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/10/30460
2019-05-10 21:44:37 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-10 21:44:37 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-10 21:44:37 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-10 21:44:37 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-10 21:44:37 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-10 21:44:37 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-11 21:51:42 ERROR 9  0  -   46.229.168.154 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-12 06:33:25 ERROR 9  0  -   157.55.39.132  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-12 18:25:40 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-12 18:25:40 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-12 18:25:40 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-12 18:25:40 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-12 18:25:40 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-12 18:25:40 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-12 18:50:36 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-12 18:50:36 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-12 18:50:36 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-12 18:50:36 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-12 18:50:36 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-12 18:50:36 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-13 00:56:03 ERROR 9  0  -   220.243.136.218 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-13 07:11:08 ERROR 9  0  -   220.243.135.23 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-13 13:51:03 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-13 13:51:03 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-13 13:51:03 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-13 13:51:03 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-13 13:51:03 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-13 13:51:03 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-13 13:54:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-13 13:54:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-13 13:54:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-13 13:54:02 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Error parsing pbn file: Felaktig pbn-fil
2019-05-13 13:55:03 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-13 13:55:03 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-13 13:55:03 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-13 13:55:03 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-13 13:55:03 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-13 13:55:03 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-13 21:50:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-13 21:50:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-13 21:50:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-13 21:50:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-13 21:50:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-13 21:50:23 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-13 22:00:35 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-13 22:00:35 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-13 22:00:35 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-13 22:00:35 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-13 22:00:35 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-13 22:00:35 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-14 17:23:55 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-14 17:23:56 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-14 17:23:56 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-14 17:23:56 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-14 17:23:56 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-14 17:23:56 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-14 17:44:10 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-14 17:44:10 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-14 17:44:10 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-14 17:44:10 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-14 17:44:10 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-14 17:44:10 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-14 18:24:42 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/05/08/30076
2019-05-15 10:00:18 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Updating competition 2019/05/14/29876
2019-05-15 13:31:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-15 13:31:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-15 13:31:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-15 13:31:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-15 13:31:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-15 13:31:37 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-15 13:38:12 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/15/29311
2019-05-15 19:30:31 ERROR 9  0  -   66.249.66.213  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-15 21:28:20 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/15/30475
2019-05-15 21:35:03 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/15/30476
2019-05-15 21:48:35 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/15/30477
2019-05-15 22:00:46 INFO 9  1337 38449 90.144.173.48  Updating competition 2019/05/15/30319
2019-05-16 12:02:30 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/23/30161
2019-05-16 13:59:57 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/16/30160
2019-05-16 14:21:27 ERROR 9  0  -   85.25.210.234  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-16 15:53:39 ERROR 9  0  -   68.183.44.48  Bad message file: xbr/9/0/forum/55(('.,.
2019-05-16 15:53:39 ERROR 9  0  -   68.183.44.48  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-16 15:53:40 ERROR 9  0  -   68.183.44.48  Bad message file: xbr/9/0/forum/26(('.,.
2019-05-16 15:53:41 ERROR 9  0  -   68.183.44.48  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-16 16:55:18 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-16 16:55:18 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-16 16:55:18 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-16 16:55:18 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-16 16:55:18 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-16 16:55:18 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-16 22:11:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-16 22:11:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-16 22:11:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-16 22:11:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-16 22:11:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-16 22:11:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-16 22:40:54 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/05/16/29567
2019-05-17 00:33:25 ERROR 9  0  -   207.46.13.2   Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-17 13:33:04 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/17/30483
2019-05-17 13:34:31 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/17/30482
2019-05-17 13:42:24 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/17/30481
2019-05-17 13:42:38 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/17/30481
2019-05-17 13:55:39 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/17/30480
2019-05-17 14:08:07 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/17/30290
2019-05-17 14:08:59 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/17/30290
2019-05-17 21:43:09 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-17 21:43:09 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-17 21:43:09 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-17 21:43:09 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-17 21:43:09 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-17 21:43:09 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-18 23:47:44 ERROR 9  0  -   62.138.0.25   Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2019-05-19 18:26:17 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-19 18:26:17 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-19 18:26:17 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-19 18:26:17 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-19 18:26:17 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-19 18:26:17 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-19 18:29:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-19 18:29:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-19 18:29:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-19 18:29:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-19 18:29:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-19 18:29:25 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-20 13:39:14 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-20 13:39:14 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-20 13:39:14 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-20 13:39:14 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-20 13:39:14 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-20 13:39:14 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-20 13:46:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-20 13:46:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-20 13:46:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-20 13:46:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-20 13:46:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-20 13:46:27 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-20 15:01:29 INFO 9  441 87216 78.66.149.188  Updating competition 2019/05/20/30503
2019-05-20 21:53:44 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-20 21:53:44 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-20 21:53:44 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-20 21:53:44 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-20 21:53:44 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-20 21:53:44 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-21 17:35:44 ERROR 9  0  -   46.229.168.154 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-21 17:46:09 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-21 17:46:09 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-21 17:46:09 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-21 17:46:09 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-21 17:46:09 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-21 17:46:09 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-21 17:47:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-21 17:47:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-21 17:47:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-21 17:47:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-21 17:47:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-21 17:47:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-21 17:48:15 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/21/30507
2019-05-21 21:12:29 INFO 9  441 27577 92.32.68.165  Updating competition 2019/05/21/30507
2019-05-21 22:09:55 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-21 22:09:56 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2019-05-21 22:09:56 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-21 22:09:56 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-21 22:09:56 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-21 22:09:56 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-22 13:39:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-22 13:39:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-22 13:39:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-22 13:39:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-22 13:39:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-22 13:39:34 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-22 16:03:06 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/22/29312
2019-05-22 21:47:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-22 21:47:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Got counter
2019-05-22 21:47:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-22 21:47:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-22 21:47:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-22 21:47:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-22 22:01:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-22 22:01:01 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Got counter
2019-05-22 22:01:32 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-22 22:01:32 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Got counter
2019-05-22 22:01:32 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-22 22:01:32 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-22 22:01:32 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-22 22:01:32 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-22 22:03:22 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-22 22:03:22 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Got counter
2019-05-22 22:03:22 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-22 22:03:22 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-22 22:03:22 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-22 22:03:22 INFO 9  1387 58973 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-22 22:15:12 INFO 9  1337 38449 90.144.173.48  Updating competition 2019/05/22/30320
2019-05-23 06:08:52 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/05/22/30078
2019-05-23 08:27:23 ERROR 9  0  -   46.229.168.130 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-23 13:20:43 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/23/30161
2019-05-23 13:21:01 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/23/30161
2019-05-23 13:21:33 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/23/30161
2019-05-23 17:15:48 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-23 17:15:48 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-23 17:16:19 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-23 17:16:19 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-23 17:16:19 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-23 17:16:19 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-23 17:16:19 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-23 17:16:19 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-23 17:20:13 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-23 17:20:13 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-23 17:20:13 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-23 17:20:13 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-23 17:20:13 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-23 17:20:13 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-23 22:09:36 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-23 22:09:36 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-23 22:09:36 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-23 22:09:36 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-23 22:09:36 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-23 22:09:36 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-23 22:28:52 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2019/05/23/29568
2019-05-24 13:27:34 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/24/30521
2019-05-24 13:37:39 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/24/30519
2019-05-24 13:50:25 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/24/30518
2019-05-24 13:56:16 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/24/30291
2019-05-24 22:05:57 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-24 22:05:57 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Got counter
2019-05-24 22:05:57 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-24 22:05:57 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-24 22:05:57 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-24 22:05:57 INFO 9  200 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-24 23:20:10 INFO 9  1352 23843 83.252.114.220 Updating competition 2019/06/14/30294
2019-05-26 18:34:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-26 18:34:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-26 18:34:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-26 18:34:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-26 18:34:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-26 18:34:46 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-27 13:38:53 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-27 13:38:53 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-27 13:38:53 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-27 13:38:53 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-27 13:38:53 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-27 13:38:53 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-27 13:45:24 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-27 13:45:24 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-27 13:45:24 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-27 13:45:24 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-27 13:45:24 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-27 13:45:24 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-27 21:51:02 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-27 21:51:02 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-27 21:51:02 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-27 21:51:02 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-27 21:51:02 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-27 21:51:02 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-27 21:53:56 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-27 21:53:56 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-27 21:53:56 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-27 21:53:56 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-27 21:53:56 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-27 21:53:56 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-28 17:38:28 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-28 17:38:28 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got counter
2019-05-28 17:38:28 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-28 17:38:28 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-28 17:38:28 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-28 17:38:28 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-28 17:39:14 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/28/30528
2019-05-28 17:42:48 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-28 17:42:48 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2019-05-28 17:42:48 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-28 17:42:48 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-28 17:42:48 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-28 17:42:48 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-28 21:44:00 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/06/13/30530
2019-05-28 21:47:29 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/06/13/30530
2019-05-28 22:22:27 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/06/13/30530
2019-05-28 22:24:29 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/08/15/30531
2019-05-28 22:25:42 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/08/22/30533
2019-05-28 22:31:20 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/08/22/30533
2019-05-28 22:33:01 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/08/22/30533
2019-05-28 22:33:32 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/08/29/30534
2019-05-29 05:56:58 ERROR 9  0  -   66.249.64.85  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2019-05-29 13:37:22 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-29 13:37:22 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2019-05-29 13:37:22 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-29 13:37:22 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-29 13:37:22 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-29 13:37:22 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-29 13:55:51 INFO 9  1413 78230 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/29/29313
2019-05-29 13:59:05 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Updating competition 2019/05/28/29877
2019-05-29 20:28:00 INFO 9  1300 52243 188.151.54.74  Updating competition 2019/08/15/30531
2019-05-29 21:40:38 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/29/29477
2019-05-29 21:44:49 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-29 21:44:49 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-05-29 21:46:50 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-29 21:46:50 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-05-29 21:46:50 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-29 21:46:50 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-29 21:46:50 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-29 21:46:50 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-29 21:56:31 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2019-05-29 21:56:31 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2019-05-29 21:56:31 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2019-05-29 21:56:31 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2019-05-29 21:56:31 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2019-05-29 21:56:31 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2019-05-29 22:48:21 INFO 9  1337 38449 37.197.105.93  Updating competition 2019/05/29/30321
2019-05-29 22:48:42 INFO 9  1337 38449 37.197.105.93  Updating competition 2019/05/29/30321
2019-05-30 23:03:37 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/05/29/30473
2019-05-30 23:16:38 INFO 9  1329 28397 81.230.245.46  Updating competition 2019/05/15/30077
2019-05-31 13:37:06 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/31/30557
2019-05-31 13:38:26 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/31/30557
2019-05-31 13:47:27 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/31/30554
2019-05-31 14:02:19 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/31/30292
2019-05-31 14:02:23 INFO 9  1387 5294 185.122.75.14  Updating competition 2019/05/31/30555

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)