Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2018-10-01 02:09:32 ERROR 9  0  -   46.229.168.136 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-01 13:28:50 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-01 13:28:50 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-01 13:28:50 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-01 13:28:50 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-01 13:28:50 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-01 13:28:50 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-01 13:33:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-01 13:33:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-01 13:33:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-01 13:33:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-01 13:33:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-01 13:33:55 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-01 21:54:36 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/01/28899
2018-10-01 21:55:06 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/01/28899
2018-10-01 21:59:39 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-01 21:59:39 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Got counter
2018-10-01 21:59:39 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-01 21:59:39 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-01 21:59:39 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-01 21:59:39 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-01 22:00:11 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/01/29150
2018-10-01 22:04:12 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/01/28898
2018-10-01 22:04:45 INFO 9  530 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/01/28898
2018-10-02 17:43:15 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/02/28824
2018-10-02 17:43:32 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/02/28824
2018-10-02 17:52:26 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-02 17:52:26 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Got counter
2018-10-02 17:52:26 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-02 17:52:26 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-02 17:52:26 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-02 17:52:26 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-02 17:52:46 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/02/29151
2018-10-02 22:09:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-02 22:09:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2018-10-02 22:09:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-02 22:09:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-02 22:09:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-02 22:09:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-03 13:49:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-03 13:49:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2018-10-03 13:49:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-03 13:49:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-03 13:49:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-03 13:49:10 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-03 13:59:56 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/03/28541
2018-10-03 21:50:57 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-03 21:50:57 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2018-10-03 21:50:57 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-03 21:50:57 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-03 21:50:57 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-03 21:50:57 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-03 21:55:09 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-03 21:55:09 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2018-10-03 21:55:09 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-03 21:55:09 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-03 21:55:09 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-03 21:55:09 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-03 21:59:36 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-03 21:59:36 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2018-10-03 21:59:36 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-03 21:59:36 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-03 21:59:36 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-03 21:59:36 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-03 22:21:39 INFO 9  1337 38449 176.71.56.244  Updating competition 2018/10/03/28795
2018-10-04 13:03:49 ERROR 9  0  -   149.5.89.82   Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-04 13:07:01 ERROR 9  0  -   46.235.152.212 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-04 14:09:28 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/04/29048
2018-10-04 17:13:56 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-04 17:13:56 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-10-04 17:13:56 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-04 17:13:57 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-04 17:13:57 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-04 17:13:57 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-04 17:45:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-04 17:45:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-10-04 17:45:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-04 17:45:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-04 17:45:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-04 17:45:32 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-04 19:23:54 ERROR 9  0  -   78.72.206.16  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-04 21:48:58 INFO 9  510 19633 94.234.54.73  Updating competition 2018/10/04/28666
2018-10-04 21:49:06 INFO 9  510 19633 94.234.54.73  Updating competition 2018/10/04/28666
2018-10-04 22:04:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-04 22:04:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-04 22:04:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-04 22:04:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-04 22:04:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-04 22:04:27 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-05 09:14:55 INFO 9  397 78230 31.3.152.109  Updating competition 2018/10/04/29131
2018-10-05 09:14:55 ERROR 9  397 78230 31.3.152.109  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2018-10-05 09:15:07 INFO 9  397 78230 31.3.152.109  Updating competition 2018/10/04/29131
2018-10-05 09:15:07 ERROR 9  397 78230 31.3.152.109  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2018-10-05 09:15:33 INFO 9  397 78230 31.3.152.109  Updating competition 2018/10/04/29131
2018-10-05 09:15:33 ERROR 9  397 78230 31.3.152.109  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2018-10-05 13:27:29 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/05/28521
2018-10-05 13:46:10 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-05 13:46:10 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got counter
2018-10-05 13:46:10 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-05 13:46:10 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-05 13:46:10 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-05 13:46:10 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-05 13:51:35 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-05 13:51:35 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got counter
2018-10-05 13:51:35 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-05 13:51:35 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-05 13:51:35 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-05 13:51:35 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-05 14:21:34 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/05/28777
2018-10-05 21:42:06 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-05 21:42:06 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2018-10-05 21:42:06 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-05 21:42:06 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Error parsing pbn file: Felaktig pbn-fil
2018-10-05 21:42:43 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-05 21:42:43 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2018-10-05 21:42:43 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-05 21:42:43 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-05 21:42:43 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-05 21:42:43 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-06 15:18:59 ERROR 9  0  -   85.194.9.40   Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-06 17:35:03 ERROR 9  0  -   217.215.152.187 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-06 17:54:08 ERROR 9  0  -   80.216.56.250  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-06 17:59:15 ERROR 9  0  -   90.224.114.242 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-06 17:59:22 ERROR 9  0  -   90.224.114.242 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-06 18:19:16 INFO 9  530 80438 83.253.122.188 Updating competition 2018/10/06/29041
2018-10-06 22:43:15 ERROR 9  0  -   78.72.129.180  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-07 00:04:20 ERROR 9  0  -   83.255.95.76  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-07 06:26:58 ERROR 9  0  -   46.229.168.143 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-07 10:50:43 ERROR 9  0  -   176.71.26.125  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-07 10:51:19 ERROR 9  0  -   176.71.26.125  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-07 10:51:21 ERROR 9  0  -   176.71.26.125  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-07 18:32:32 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-07 18:32:32 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-07 18:32:32 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-07 18:32:32 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-07 18:32:32 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-07 18:32:32 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-08 06:06:55 ERROR 9  0  -   46.229.168.132 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-08 10:31:16 ERROR 9  0  -   195.198.28.134 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-08 13:45:22 ERROR 9  0  -   31.209.33.149  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-08 13:45:34 ERROR 9  0  -   31.209.33.149  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-08 13:47:16 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-08 13:47:16 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-08 13:47:16 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-08 13:47:16 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-08 13:47:16 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-08 13:47:16 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-08 13:49:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-08 13:49:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2018-10-08 13:49:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-08 13:49:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-08 13:49:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-08 13:49:11 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-08 14:31:42 ERROR 9  0  -   81.232.34.116  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-08 22:00:50 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-08 22:00:50 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2018-10-08 22:00:50 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-08 22:00:50 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-08 22:00:50 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-08 22:00:50 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-08 22:10:31 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-08 22:10:31 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2018-10-08 22:10:31 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-08 22:10:31 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-08 22:10:31 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-08 22:10:31 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-09 07:13:21 ERROR 9  0  -   40.77.167.77  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-09 17:37:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-09 17:37:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-10-09 17:37:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-09 17:37:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-09 17:37:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-09 17:37:35 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-09 17:43:09 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-09 17:43:09 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-10-09 17:43:09 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-09 17:43:09 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-09 17:43:09 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-09 17:43:09 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-09 21:49:22 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-09 21:49:22 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2018-10-09 21:49:22 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-09 21:49:22 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-09 21:49:22 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-09 21:49:22 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-10 09:25:52 ERROR 9  0  -   31.209.33.149  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-10 10:07:33 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/10/28542
2018-10-10 11:55:27 INFO 9  1422 80438 81.236.238.197 Updating competition 2018/10/09/29023
2018-10-10 13:31:21 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-10 13:31:21 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got counter
2018-10-10 13:31:21 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-10 13:31:21 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-10 13:31:21 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-10 13:31:21 INFO 9  441 28219 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-10 13:42:00 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/10/28542
2018-10-10 16:08:17 ERROR 9  0  -   31.209.33.149  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-10 20:45:37 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/17/28543
2018-10-10 20:46:09 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/24/28544
2018-10-10 20:46:26 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/31/28545
2018-10-10 20:46:43 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/11/07/28546
2018-10-10 20:47:00 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/11/14/28547
2018-10-10 20:47:16 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/11/21/28548
2018-10-10 20:47:48 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/11/28/28549
2018-10-10 20:48:14 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/12/05/28550
2018-10-10 20:48:35 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/12/12/28551
2018-10-10 20:48:55 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/12/19/28552
2018-10-10 20:50:47 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/17/29174
2018-10-10 20:54:05 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/17/29174
2018-10-10 20:54:31 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/17/29176
2018-10-10 20:54:50 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/17/29175
2018-10-10 20:55:08 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/17/29177
2018-10-10 20:55:29 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/18/29180
2018-10-10 20:55:56 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/18/29179
2018-10-10 20:56:14 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/18/29178
2018-10-10 20:56:31 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/18/29181
2018-10-10 20:57:10 INFO 9  1413 5294 217.214.152.235 Updating competition 2018/10/16/29173
2018-10-10 21:58:06 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/10/28519
2018-10-10 22:01:52 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/10/28519
2018-10-10 22:06:56 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-10 22:06:56 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2018-10-10 22:06:56 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-10 22:06:56 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-10 22:06:56 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-10 22:06:56 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-10 22:06:56 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Adding news item xbr/9/news/1989
2018-10-10 22:09:45 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-10 22:09:45 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got counter
2018-10-10 22:09:45 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-10 22:09:45 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-10 22:09:45 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-10 22:09:45 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-10 22:10:10 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/10/29183
2018-10-10 22:11:26 INFO 9  1387 47674 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/10/29183
2018-10-10 23:15:32 INFO 9  1387 47674 83.253.120.169 Updating competition 2018/10/10/29182
2018-10-11 05:43:25 INFO 9  1329 28397 81.235.237.67  Updating competition 2018/10/10/29084
2018-10-11 05:44:05 INFO 9  1329 28397 81.235.237.67  Updating competition 2018/10/03/29083
2018-10-11 13:59:24 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/11/29049
2018-10-11 17:19:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-11 17:19:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-10-11 17:19:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-11 17:19:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-11 17:19:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-11 17:19:25 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-11 20:15:42 ERROR 9  0  -   46.229.168.146 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-11 21:50:51 INFO 9  510 19633 94.234.51.46  Updating competition 2018/10/11/28667
2018-10-11 22:02:50 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-11 22:02:50 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-11 22:02:50 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-11 22:02:50 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-11 22:02:50 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-11 22:02:50 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-12 13:51:36 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/12/28522
2018-10-12 13:54:09 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-12 13:54:09 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2018-10-12 13:54:09 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-12 13:54:09 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-12 13:54:09 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-12 13:54:09 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-12 13:56:44 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-12 13:56:44 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got counter
2018-10-12 13:56:44 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-12 13:56:44 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-12 13:56:44 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-12 13:56:44 INFO 9  1387 49313 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-12 14:11:06 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/12/28778
2018-10-12 15:57:03 ERROR 9  0  -   46.229.168.131 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-12 17:48:01 INFO 9  1337 38449 83.254.45.141  Updating competition 2018/10/10/28796
2018-10-12 17:48:21 INFO 9  1337 38449 83.254.45.141  Updating competition 2018/10/10/28796
2018-10-12 19:50:17 ERROR 9  0  -   46.229.168.134 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-13 14:33:13 INFO 9  0  -   46.239.117.12  Mid 35666 redan registrerad.
2018-10-14 18:51:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-14 18:51:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-14 18:51:04 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-14 18:51:05 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-14 18:51:05 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-14 18:51:05 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-14 23:47:27 ERROR 9  0  -   66.249.66.133  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2018-10-14 23:58:17 ERROR 9  0  -   66.249.66.133  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2018-10-15 13:41:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-15 13:41:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-15 13:41:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-15 13:41:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-15 13:41:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-15 13:41:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-15 13:44:11 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-15 13:44:11 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-15 13:44:11 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-15 13:44:11 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-15 13:44:11 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-15 13:44:11 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-15 14:52:15 ERROR 9  0  -   220.243.135.97 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-15 16:38:18 ERROR 9  0  -   66.249.66.129  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2018-10-15 21:56:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-15 21:56:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2018-10-15 21:56:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-15 21:56:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-15 21:56:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-15 21:56:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-15 22:01:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-15 22:01:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got counter
2018-10-15 22:01:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-15 22:01:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-15 22:01:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-15 22:01:36 INFO 9  530 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-16 01:26:58 ERROR 9  0  -   66.249.66.131  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-16 17:00:20 ERROR 9  0  -   207.46.13.54  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-16 17:36:35 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-16 17:36:35 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-16 17:36:35 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-16 17:36:35 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-16 17:36:35 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-16 17:36:35 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-16 17:38:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-16 17:38:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-16 17:38:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-16 17:38:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-16 17:38:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-16 17:38:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-16 22:08:58 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-16 22:08:58 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2018-10-16 22:08:58 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-16 22:08:58 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-16 22:08:58 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-16 22:08:58 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-16 23:09:04 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/16/29173
2018-10-16 23:10:08 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/16/29173
2018-10-16 23:10:08 ERROR 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2018-10-16 23:12:36 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/16/29198
2018-10-17 08:46:54 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2018/12/12/29199
2018-10-17 08:47:56 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2018/12/12/29199
2018-10-17 08:49:31 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2018/12/12/29199
2018-10-17 08:51:38 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2018/12/12/29199
2018-10-17 08:52:23 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2018/12/12/29199
2018-10-17 08:52:52 INFO 9  1337 38449 194.68.107.5  Updating competition 2018/12/12/29199
2018-10-17 13:33:23 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-17 13:33:23 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got counter
2018-10-17 13:33:23 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-17 13:33:23 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-17 13:33:23 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-17 13:33:23 INFO 9  441 27577 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-17 17:54:16 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/17/29174
2018-10-17 17:54:44 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/17/29175
2018-10-17 22:08:35 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-17 22:08:35 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2018-10-17 22:08:35 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-17 22:08:36 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-17 22:08:36 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-17 22:08:36 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-17 22:10:49 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-17 22:10:49 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2018-10-17 22:10:49 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-17 22:10:49 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-17 22:10:49 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-17 22:10:49 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-17 22:13:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-17 22:13:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2018-10-17 22:13:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-17 22:13:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-17 22:13:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-17 22:13:12 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-17 22:28:51 INFO 9  1337 38449 176.71.56.244  Updating competition 2018/10/17/28797
2018-10-17 22:46:25 INFO 9  1329 28397 81.235.237.67  Updating competition 2018/10/17/29085
2018-10-17 23:26:30 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/17/29176
2018-10-17 23:27:30 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/17/29177
2018-10-18 11:12:36 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/18/29179
2018-10-18 11:12:56 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/18/29180
2018-10-18 13:01:47 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Adding news item xbr/9/news/1990
2018-10-18 13:31:16 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/18/29178
2018-10-18 13:31:40 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/18/29181
2018-10-18 13:43:18 ERROR 9  0  -   85.225.58.229  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-18 13:43:21 ERROR 9  0  -   85.225.58.229  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-18 13:59:06 INFO 9  1300 52243 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/18/29050
2018-10-18 17:19:51 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-18 17:19:51 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-10-18 17:19:51 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-18 17:19:51 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-18 17:19:51 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-18 17:19:51 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-18 17:24:08 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Updating competition 2018/11/22/29209
2018-10-18 17:24:29 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Updating competition 2018/11/22/29209
2018-10-18 17:27:26 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-18 17:27:26 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-10-18 17:27:26 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-18 17:27:26 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-18 17:27:26 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-18 17:27:26 INFO 9  1386 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-18 17:53:56 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Updating competition 2018/12/01/29019
2018-10-18 21:47:10 INFO 9  510 19633 94.234.51.36  Updating competition 2018/10/18/28668
2018-10-18 22:32:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-18 22:32:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-18 22:32:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-18 22:32:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-18 22:32:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-18 22:32:41 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-18 22:35:48 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-18 22:35:48 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-10-18 22:35:48 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-18 22:35:48 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-18 22:35:48 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-18 22:35:48 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-18 23:09:38 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/18/29179
2018-10-18 23:10:15 INFO 9  1413 5294 188.180.80.181 Updating competition 2018/10/18/29179
2018-10-19 01:48:49 ERROR 9  0  -   66.249.66.129  Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-19 08:56:00 INFO 9  1413 5294 217.214.146.102 Updating competition 2018/10/18/29180
2018-10-19 13:59:08 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-19 13:59:08 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2018-10-19 13:59:08 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-19 13:59:08 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-19 13:59:08 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-19 13:59:08 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-19 14:01:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-19 14:01:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2018-10-19 14:01:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-19 14:01:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-19 14:01:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-19 14:01:49 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-19 14:04:40 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-19 14:04:40 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got counter
2018-10-19 14:04:40 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-19 14:04:40 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-19 14:04:40 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-19 14:04:40 INFO 9  1387 53041 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-19 14:10:04 INFO 9  1352 23843 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/19/28779
2018-10-19 19:49:47 ERROR 9  0  -   220.243.136.129 Bad message file: xbr/9/0/forum/23
2018-10-19 22:03:02 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-10-19 22:03:02 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got counter
2018-10-19 22:03:02 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-10-19 22:03:02 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-10-19 22:03:02 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saving properties.
2018-10-19 22:03:02 INFO 9  200 5116 185.122.75.14  Saved properties.
2018-10-20 10:03:46 INFO 9  200 5116 92.254.249.246 Updating competition 2018/11/02/29225
2018-10-21 18:37:49 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/21/28857
2018-10-21 18:38:01 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/10/21/28857

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)