Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2018-07-01 05:09:53 ERROR 9  0  -   46.229.168.73  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2018-07-02 13:26:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-02 13:26:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-02 13:26:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-02 13:26:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-02 13:26:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-02 13:26:31 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-02 18:08:25 INFO 9  1413 5294 217.214.148.199 Updating competition 2018/07/09/28486
2018-07-02 18:59:48 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/09/28486
2018-07-02 19:00:22 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/16/28487
2018-07-02 19:00:51 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/23/28488
2018-07-02 19:01:10 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/02/28485
2018-07-02 21:44:48 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/02/28485
2018-07-03 22:22:03 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-03 22:22:03 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-07-03 22:22:03 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-03 22:22:03 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-03 22:22:03 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-03 22:22:03 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-04 21:35:53 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-04 21:35:53 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2018-07-04 21:35:53 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-04 21:35:53 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-04 21:35:53 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-04 21:35:53 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-04 21:45:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-04 21:45:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got counter
2018-07-04 21:45:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-04 21:45:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-04 21:45:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-04 21:45:08 INFO 9  1387 53213 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-05 22:20:12 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-05 22:20:12 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-05 22:20:12 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-05 22:20:12 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-05 22:20:12 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-05 22:20:12 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-05 22:22:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-05 22:22:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-05 22:22:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-05 22:22:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-05 22:22:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-05 22:22:59 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-09 13:36:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-09 13:36:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-09 13:36:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-09 13:36:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-09 13:36:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-09 13:36:49 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-09 13:49:50 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-09 13:49:50 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-07-09 13:49:50 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-09 13:49:50 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-09 13:49:50 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-09 13:49:50 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-09 22:14:43 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/09/28486
2018-07-10 22:12:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-10 22:12:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got counter
2018-07-10 22:12:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-10 22:12:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-10 22:12:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-10 22:12:31 INFO 9  441 40653 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-10 22:16:35 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-10 22:16:36 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Got counter
2018-07-10 22:16:36 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-10 22:16:36 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-10 22:16:36 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-10 22:16:36 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-10 22:17:02 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/10/28635
2018-07-11 21:40:19 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-11 21:40:19 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got counter
2018-07-11 21:40:19 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-11 21:40:19 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-11 21:40:19 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-11 21:40:19 INFO 9  1387 58998 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-11 22:30:54 INFO 9  449 81519 2.70.115.187  Updating competition 2018/07/11/28398
2018-07-12 22:10:53 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-12 22:10:53 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-12 22:10:53 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-12 22:10:53 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-12 22:10:53 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-12 22:10:53 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-12 22:12:52 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-12 22:12:52 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-12 22:12:52 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-12 22:12:52 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-12 22:12:52 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-12 22:12:52 INFO 9  489 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-16 11:00:23 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2018-07-16 12:53:41 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2018-07-16 12:53:44 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2018-07-16 13:36:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-16 13:36:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-16 13:36:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-16 13:36:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-16 13:36:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-16 13:36:42 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-16 13:40:01 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-16 13:40:01 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got counter
2018-07-16 13:40:01 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-16 13:40:01 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-16 13:40:01 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-16 13:40:01 INFO 9  441 87216 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-16 16:37:37 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/09/28641
2018-07-16 22:07:12 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/16/28487
2018-07-17 13:44:56 INFO 9  1413 5294 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/16/28487
2018-07-17 22:24:15 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/17/28434
2018-07-17 22:24:33 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/17/28434
2018-07-17 22:27:11 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-17 22:27:11 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Got counter
2018-07-17 22:27:11 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-17 22:27:11 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-17 22:27:11 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-17 22:27:11 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-17 22:27:33 INFO 9  441 85456 185.122.75.14  Updating competition 2018/07/17/28642
2018-07-18 21:59:23 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-18 21:59:23 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got counter
2018-07-18 21:59:23 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-18 21:59:23 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-18 21:59:23 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-18 21:59:23 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-18 22:02:41 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Reporting new competition
2018-07-18 22:02:41 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got counter
2018-07-18 22:02:41 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Got file, now checking it.
2018-07-18 22:02:41 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Creating competition properties.
2018-07-18 22:02:41 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saving properties.
2018-07-18 22:02:41 INFO 9  1387 47137 185.122.75.14  Saved properties.
2018-07-18 22:26:25 INFO 9  449 81519 2.65.74.142   Updating competition 2018/07/18/28399

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)