Detta är Göteborgs Bridgeförbunds nya websidor. På startsidan syns nyheter och en kalender med tävlingsresultat och info om kommande tävlingar. För att kunna göra inlägg i diskussionsforumet och på andra ställen måste du registrera dig här.

Varje klubb har också en separat sida där man kan lägga in nyheter, kommande tävlingar, tävlingsresultat och egna websidor. Läs manualen eller kontakta gbfwebmaster@svenskbridge.se för mer information..

2017-08-01 22:11:51 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-01 22:11:51 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got counter
2017-08-01 22:11:51 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-01 22:11:51 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-01 22:11:51 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-01 22:11:51 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-01 22:12:15 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/01/26595
2017-08-01 22:14:17 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-01 22:14:17 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-01 22:14:17 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-01 22:14:17 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-01 22:14:17 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-01 22:14:17 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-02 21:55:58 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-02 21:55:58 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got counter
2017-08-02 21:55:58 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-02 21:55:58 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-02 21:55:58 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-02 21:55:58 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-02 22:34:27 INFO 9  449 81519 2.68.24.123   Updating competition 2017/08/02/26429
2017-08-02 22:36:30 INFO 9  449 81519 2.68.24.123   Updating competition 2017/08/02/26514
2017-08-03 22:22:55 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/03/26369
2017-08-03 22:23:16 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/03/26369
2017-08-03 22:25:21 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-03 22:25:21 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Got counter
2017-08-03 22:25:44 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-03 22:25:44 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Got counter
2017-08-03 22:25:44 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-03 22:25:44 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-03 22:25:44 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-03 22:25:44 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-03 22:26:07 INFO 9  489 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/03/26599
2017-08-07 13:45:40 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-07 13:45:40 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-07 13:45:40 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-07 13:45:40 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-07 13:45:40 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-07 13:45:40 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-07 21:24:54 INFO 9  515 80438 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/07/26207
2017-08-07 22:32:02 INFO 9  449 81519 2.69.57.35   Updating competition 2017/08/07/26435
2017-08-08 21:56:25 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/08/26130
2017-08-08 21:56:45 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/08/26130
2017-08-08 22:22:07 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-08 22:22:07 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got counter
2017-08-08 22:22:07 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-08 22:22:07 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-08 22:22:07 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-08 22:22:07 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-08 22:22:29 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/08/26620
2017-08-09 14:14:34 INFO 9  1413 5294 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/23/26580
2017-08-09 15:11:20 INFO 9  1413 5294 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/09/26578
2017-08-09 19:28:16 INFO 9  1337 38449 78.73.161.167  Updating competition 2017/09/27/26625
2017-08-09 21:50:18 INFO 9  1387 47137 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/09/26058
2017-08-09 22:44:11 INFO 9  449 81519 2.69.33.233   Updating competition 2017/08/09/26430
2017-08-10 20:05:14 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/08/26620
2017-08-10 22:16:04 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-10 22:16:04 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-10 22:16:04 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-10 22:16:04 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-10 22:16:04 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-10 22:16:04 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-10 22:18:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-10 22:18:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-10 22:18:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-10 22:18:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-10 22:18:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-10 22:18:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-13 17:50:19 INFO 9  0  -   217.214.152.96 Konto skapades, mid=21490, email=a-mjohansson@bredband.net, ip=217.214.152.96
2017-08-13 17:50:27 INFO 9  0  -   217.214.152.96 Mid 21490 redan registrerad.
2017-08-13 21:56:14 INFO 9  0  80438 83.254.17.41  Adding news item xbr/9/news/1936
2017-08-14 13:40:44 INFO 9  441 27577 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/14/26131
2017-08-14 18:24:05 INFO 9  449 81519 2.67.245.131  Updating competition 2017/08/09/26430
2017-08-14 18:27:24 INFO 9  449 81519 2.67.245.131  Updating competition 2017/08/09/26515
2017-08-14 19:10:01 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/21/26697
2017-08-14 19:17:21 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26714
2017-08-14 19:18:59 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26714
2017-08-14 19:19:41 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/29/26715
2017-08-14 19:22:01 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/09/19/26719
2017-08-14 19:22:07 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/09/19/26719
2017-08-14 22:00:00 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/14/26589
2017-08-14 22:00:22 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/14/26589
2017-08-14 22:04:35 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/14/26590
2017-08-14 22:04:52 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/14/26590
2017-08-14 22:36:45 INFO 9  449 81519 2.67.245.131  Updating competition 2017/08/14/26544
2017-08-15 17:47:45 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-15 17:47:45 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Got counter
2017-08-15 17:47:45 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-15 17:47:45 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-15 17:47:45 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-15 17:47:45 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-15 17:51:16 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-15 17:51:16 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Got counter
2017-08-15 17:51:16 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-15 17:51:16 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-15 17:51:16 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-15 17:51:16 INFO 9  441 28219 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-16 13:17:07 INFO 9  1413 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-16 13:17:07 INFO 9  1413 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-16 13:17:07 INFO 9  1413 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-16 13:17:07 INFO 9  1413 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-16 13:17:07 INFO 9  1413 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-16 13:17:08 INFO 9  1413 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-16 13:34:08 INFO 9  441 5116 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-16 13:34:08 INFO 9  441 5116 94.254.33.67  Got counter
2017-08-16 13:34:08 INFO 9  441 5116 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-16 13:34:08 INFO 9  441 5116 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-16 13:34:08 INFO 9  441 5116 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-16 13:34:08 INFO 9  441 5116 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-16 21:41:44 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-16 21:41:44 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got counter
2017-08-16 21:41:44 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-16 21:41:44 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-16 21:41:44 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-16 21:41:44 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-16 22:30:14 INFO 9  449 81519 2.71.181.106  Updating competition 2017/08/16/26601
2017-08-16 22:32:00 INFO 9  449 81519 2.71.181.106  Updating competition 2017/08/16/26602
2017-08-17 13:28:33 INFO 9  449 81519 2.65.23.157   Updating competition 2017/08/16/26601
2017-08-17 13:30:52 INFO 9  449 81519 2.65.23.157   Updating competition 2017/08/16/26602
2017-08-17 13:31:07 INFO 9  449 81519 2.65.23.157   Updating competition 2017/08/16/26602
2017-08-17 13:36:48 INFO 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/17/26319
2017-08-17 17:08:26 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-17 17:08:26 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-17 17:08:26 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-17 17:08:26 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-17 17:08:26 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-17 17:08:26 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-17 22:26:17 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-17 22:26:17 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-17 22:26:17 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-17 22:26:17 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Error parsing pbn file: Felaktig pbn-fil
2017-08-17 22:28:07 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-17 22:28:07 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-17 22:28:07 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-17 22:28:07 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-17 22:28:07 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-17 22:28:07 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-18 14:24:42 INFO 9  1352 93199 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/18/26553
2017-08-18 14:24:42 ERROR 9  1352 93199 94.254.33.67  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2017-08-18 14:28:09 INFO 9  1352 93199 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/18/26553
2017-08-18 14:29:27 INFO 9  1352 93199 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/18/26553
2017-08-18 22:21:54 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-18 22:21:54 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Got counter
2017-08-18 22:21:54 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-18 22:21:54 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-18 22:21:54 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-18 22:21:54 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-20 18:50:15 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-20 18:50:15 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-20 18:50:15 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-20 18:50:15 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-20 18:50:15 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-20 18:50:15 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-21 13:42:35 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-21 13:42:35 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-21 13:42:35 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-21 13:42:35 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-21 13:42:35 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-21 13:42:35 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-21 16:20:43 INFO 9  441 80438 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/20/26785
2017-08-21 16:37:04 INFO 9  0  80438 94.254.33.67  Adding news item xbr/9/news/1937
2017-08-21 22:11:39 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/21/26591
2017-08-21 22:12:09 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/21/26591
2017-08-21 22:20:59 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/21/26592
2017-08-21 22:21:20 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/21/26592
2017-08-21 22:26:20 INFO 9  449 81519 2.69.23.27   Updating competition 2017/08/21/26545
2017-08-22 10:01:30 INFO 9  0  80438 83.254.17.41  Adding news item xbr/9/news/1938
2017-08-22 11:25:38 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2017/10/14/26787
2017-08-22 11:26:38 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2017/10/14/26787
2017-08-22 11:33:17 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2017/10/14/26787
2017-08-22 11:34:18 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2017/10/14/26787
2017-08-22 11:40:31 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2017/10/14/26787
2017-08-22 11:57:12 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2017/10/14/26787
2017-08-22 11:58:06 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Updating competition 2017/10/14/26787
2017-08-22 16:23:20 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/08/31/26209
2017-08-22 17:50:46 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-22 17:50:46 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got counter
2017-08-22 17:50:46 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-22 17:50:46 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-22 17:50:46 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-22 17:50:47 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-22 17:52:14 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26790
2017-08-22 17:52:31 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26790
2017-08-22 17:53:49 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26714
2017-08-22 17:54:06 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26714
2017-08-22 17:56:49 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26714
2017-08-22 17:59:16 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26714
2017-08-22 18:05:02 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-22 18:05:02 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got counter
2017-08-22 18:05:02 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-22 18:05:02 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-22 18:05:02 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-22 18:05:02 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-22 18:05:26 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/22/26791
2017-08-23 13:36:20 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-23 13:36:20 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-23 13:36:20 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-23 13:36:20 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-23 13:36:20 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-23 13:36:20 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-23 21:02:35 INFO 9  530 6452 213.66.192.233 Adding news item xbr/9/news/1939
2017-08-23 21:52:18 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-23 21:52:18 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got counter
2017-08-23 21:52:18 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-23 21:52:18 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-23 21:52:18 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-23 21:52:19 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-23 22:39:05 INFO 9  449 81519 2.69.201.76   Updating competition 2017/08/23/26603
2017-08-24 17:17:04 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-24 17:17:04 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-24 17:18:01 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-24 17:18:01 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-24 17:18:01 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-24 17:18:01 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Error parsing pbn file: Felaktig pbn-fil
2017-08-24 17:18:51 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-24 17:18:51 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-24 17:18:51 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-24 17:18:51 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Error parsing pbn file: Felaktig pbn-fil
2017-08-24 17:26:46 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-24 17:26:46 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-24 17:26:46 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-24 17:26:46 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-24 17:26:46 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-24 17:26:46 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-24 22:11:32 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-24 22:11:32 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-24 22:11:32 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-24 22:11:32 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-24 22:11:32 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-24 22:11:32 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-24 22:15:15 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-24 22:15:15 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-24 22:15:15 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-24 22:15:15 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-24 22:15:15 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-24 22:15:15 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-24 22:24:15 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2017/08/24/26526
2017-08-25 09:45:22 INFO 9  1300 93199 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/24/26320
2017-08-25 09:45:22 ERROR 9  1300 93199 94.254.33.67  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2017-08-25 09:48:30 INFO 9  1300 93199 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/24/26320
2017-08-25 14:21:28 INFO 9  1352 93199 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/25/26555
2017-08-25 14:25:19 INFO 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/24/26800
2017-08-25 14:25:19 ERROR 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2017-08-25 14:29:21 INFO 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/24/26800
2017-08-25 14:29:21 ERROR 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition (null): Felaktig pbn-fil
2017-08-25 17:38:49 INFO 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/24/26800
2017-08-25 17:39:24 INFO 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/24/26800
2017-08-25 22:06:11 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-25 22:06:11 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Got counter
2017-08-25 22:06:11 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-25 22:06:11 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-25 22:06:11 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-25 22:06:11 INFO 9  200 38624 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-26 00:20:55 ERROR 9  0  -   193.10.72.196  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2017-08-26 00:21:07 ERROR 9  0  -   193.10.72.196  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2017-08-26 13:03:35 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/05/26678
2017-08-26 13:04:06 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/12/26679
2017-08-26 13:04:43 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/19/26680
2017-08-26 13:05:04 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/26/26681
2017-08-26 13:05:19 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/03/26682
2017-08-26 13:05:41 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/10/26683
2017-08-26 13:06:00 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/17/26684
2017-08-26 13:06:18 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/24/26685
2017-08-26 13:06:44 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/31/26686
2017-08-26 13:07:30 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/11/01/26677
2017-08-26 13:07:56 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/25/26676
2017-08-26 13:08:11 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/18/26673
2017-08-26 13:08:35 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/11/26672
2017-08-26 13:08:50 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/11/26672
2017-08-26 13:09:11 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/10/04/26671
2017-08-26 13:09:30 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/27/26670
2017-08-26 13:09:44 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/20/26669
2017-08-26 13:10:00 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/13/26668
2017-08-26 13:10:15 INFO 9  449 81519 78.68.197.25  Updating competition 2017/09/06/26667
2017-08-27 19:05:21 INFO 9  441 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/27/26747
2017-08-28 13:33:22 INFO 9  441 27577 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/28/26699
2017-08-28 13:42:48 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-28 13:42:48 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-28 13:42:48 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-28 13:42:48 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-28 13:42:48 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-28 13:42:48 INFO 9  441 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-28 21:54:51 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/28/26593
2017-08-28 21:55:08 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/28/26593
2017-08-28 22:02:13 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/28/26594
2017-08-28 22:02:33 INFO 9  530 85456 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/28/26594
2017-08-28 22:33:00 INFO 9  449 81519 37.250.14.95  Updating competition 2017/08/28/26546
2017-08-29 13:15:55 INFO 9  523 80438 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/31/26209
2017-08-29 13:18:51 INFO 9  523 80438 94.254.33.67  Updating competition 2017/09/07/26210
2017-08-29 17:42:28 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-29 17:42:28 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-29 17:42:28 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-29 17:42:28 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-29 17:42:28 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-29 17:42:28 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-29 17:52:18 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-29 17:52:18 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-29 17:52:18 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-29 17:52:18 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-29 17:52:18 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-29 17:52:18 INFO 9  441 40653 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-29 19:16:11 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/09/14/26211
2017-08-29 19:19:00 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/09/28/26213
2017-08-29 19:20:14 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/10/05/26214
2017-08-29 19:21:08 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/10/12/26215
2017-08-29 19:22:40 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/09/21/26212
2017-08-29 19:23:50 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/10/19/26216
2017-08-29 19:25:47 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/10/26/26217
2017-08-29 19:32:30 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/11/02/26218
2017-08-29 19:35:49 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/11/09/26219
2017-08-29 19:48:49 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/11/16/26220
2017-08-29 19:50:31 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/11/23/26221
2017-08-29 19:51:54 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/11/30/26222
2017-08-29 19:53:07 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/12/07/26223
2017-08-29 19:57:10 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/12/14/26224
2017-08-29 19:58:48 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2018/01/11/26225
2017-08-29 21:55:22 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/05/04/24993
2017-08-29 21:55:34 INFO 9  523 31898 37.123.162.153 Updating competition 2017/05/04/24993
2017-08-30 13:39:50 INFO 9  441 27577 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/30/26732
2017-08-30 14:04:19 INFO 9  1413 78230 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/30/26581
2017-08-30 14:04:41 INFO 9  1413 78230 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/30/26581
2017-08-30 21:54:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-30 21:54:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got counter
2017-08-30 21:54:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-30 21:54:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-30 21:54:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-30 21:54:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-30 21:57:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-30 21:57:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got counter
2017-08-30 21:57:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-30 21:57:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-30 21:57:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-30 21:57:03 INFO 9  1387 53041 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-30 21:58:17 INFO 9  1387 58998 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-30 21:58:17 INFO 9  1387 58998 94.254.33.67  Got counter
2017-08-30 21:58:17 INFO 9  1387 58998 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-30 21:58:17 INFO 9  1387 58998 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-30 21:58:17 INFO 9  1387 58998 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-30 21:58:17 INFO 9  1387 58998 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-30 22:48:15 INFO 9  449 81519 2.71.84.25   Updating competition 2017/08/30/26605
2017-08-30 23:10:17 INFO 9  1337 38449 78.73.161.167  Updating competition 2017/08/30/26621
2017-08-30 23:10:35 INFO 9  1337 38449 78.73.161.167  Updating competition 2017/08/30/26621
2017-08-31 13:52:25 INFO 9  1300 52243 94.254.33.67  Updating competition 2017/08/31/26321
2017-08-31 13:54:06 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2017-08-31 17:07:40 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2017-08-31 17:07:45 ERROR 9  0  -   176.9.50.244  Bad message file: xbr/9/0/forum/1
2017-08-31 17:18:58 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-31 17:18:58 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got counter
2017-08-31 17:18:58 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-31 17:18:58 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-31 17:18:58 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-31 17:18:58 INFO 9  1386 40653 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-31 22:13:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-31 22:13:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-31 22:13:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-31 22:13:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-31 22:13:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-31 22:13:58 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-31 22:16:16 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Reporting new competition
2017-08-31 22:16:16 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got counter
2017-08-31 22:16:16 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Got file, now checking it.
2017-08-31 22:16:16 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Creating competition properties.
2017-08-31 22:16:16 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saving properties.
2017-08-31 22:16:16 INFO 9  489 87216 94.254.33.67  Saved properties.
2017-08-31 22:20:58 INFO 9  510 19633 81.229.59.37  Updating competition 2017/08/31/26527

 Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Webmaster (gbfwebmaster@svenskbridge.se)